Förändring i personlighetsdrag när man blir förälder

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906132855
Title: Förändring i personlighetsdrag när man blir förälder
Author: Turpeinen, Mikaela
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906132855
http://hdl.handle.net/10138/302938
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiaalipsykologia
Social Psychology
Socialpsykologi
Abstract: Det finns lite forskning om hur livsförändringar, såsom inträdandet i föräldraskap, kan ha samband med förändring i personlighetsdrag. Målsättningen för denna studie var att utreda om det sker en förändring i personlighetsdrag när man blir förälder. Utgående från femfaktorteorin och den nya socialanalytiska modellen för personligheten ställdes följande forskningsfrågor: 1. Sker det en förändring i personlighetsdrag hos de blivande föräldrarna enligt femfaktorteorin? 2. Sker det en förändring i personlighetsdrag i riktning av större mognad hos de blivande föräldrarna enligt den nya socialanalytiska modellen för personlighet? Denna studie utgör en del av ett större forskningsprojekt om föräldraskapets inverkan på personliga värderingar och personlighetsdrag vid Helsingfors universitet. Samplet för denna studie består av 146 heterosexuella par i Helsingfors, som blivit föräldrar för första gången. Självskattning av personligheten mättes i början av graviditeten och då babyn var två månader gammal, med det finskspråkiga personlighetsinventariet, Extra Short Five med 30 item. Resultaten pekade på att inga förändringar skedde i kvinnors självskattningar. Resultaten för kvinnor är i linje med femfaktorteorin, enligt vilken livshändelser som att bli förälder inte har samband med förändring i personlighetsdrag. Männens resultat visade på en minskning i emotionell stabilitet, extraversion, vänlighet och samvetsgrannhet. Resultaten för männen stöder varken femfaktorteorin eller den nya socialanalytiska modellen för personligheten. Männens resultat kan delvis förklaras med hänvisning till tidigare forskning, som har påvisat att en minskning i emotionell stabilitet, samvetsgrannhet och vänlighet kan ha samband med psykologisk stress, som kan förhindra en mognad av personligheten.
Subject: Förändring
personlighetsdrag
föräldrar
livshändelser
femfaktorteorin
nya socialanalytiska


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record