Interventiotutkimus kaura-rypsivälipalan vaikutuksista iäkkäiden painoon, energiansaantiin ja suolen toimintaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906122629
Title: Interventiotutkimus kaura-rypsivälipalan vaikutuksista iäkkäiden painoon, energiansaantiin ja suolen toimintaan
Author: Sinisalo, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906122629
http://hdl.handle.net/10138/303022
Thesis level: master's thesis
Discipline: Ravitsemustiede
Nutrition
Näringslära
Abstract: Tausta: Suomalaiset iäkkäät kärsivät monista terveysongelmista, kuten virheravitsemuksesta, liian vähäisestä energiansaannista ja ummetuksesta. Virheravitsemusta voidaan ehkäistä ja hoitaa esimerkiksi tarjoamalla energia- ja kuitupitoisia välipaloja. Tavoitteet: Tavoitteena oli tutkia kaura-rypsivälipalan nauttimisen vaikutusta iäkkäiden energiansaantiin, painoon ja suolen toimintaan verrattuna vehnä-voileipäkeksin nauttimiseen. Aineisto ja menetelmät: Toteutettiin satunnaistettu ja kontrolloitu interventiotutkimus yli 70-vuotiailla iäkkäillä. Tutkittavat jaettiin kahteen ryhmään: kaura-rypsikeksiä syövään ryhmään (OFA-ryhmä) ja kontrolliryhmään, joka söi vähemmän energiaa ja rasvaa sisältävää keksiä. Ryhmät ohjeistettiin syömään neljä keksiä päivässä. Tutkittavilta mitattiin pituus, paino ja kehonkoostumus. Ruoankäyttöä mitattiin kolmella 24 tunnin ruoankäyttöhaastattelulla. Tutkittavat pitivät päiväkirjaa keksien syönnistä viiden viikon ajan ja suolen toiminnasta kolmena eri viikkona: ennen tutkimuskeksien syönnin aloittamista, keksien syönnin aloitusviikolla ja kun keksejä oli nautittu kahden viikon ajan. Ulosteen koostumusta arvioitiin Bristolin asteikon arvoilla 1-7. Tyypit 1-2 tulkittiin kovaksi ulosteeksi, 3-4 normaaliksi ulosteeksi ja 5-7 löysäksi ulosteeksi. Tulokset: Tutkimukseen rekrytoitiin 35 tutkittavaa, joista 28 suoritti tutkimuksen loppuun. Tutkittavat olivat 70–89-vuotiaita, ja heidän keski-ikänsä oli 77 vuotta. Tutkimukseen osallistui 20 naista ja kahdeksan miestä. Tavoitteena oli syödä kaikkiaan 140 keksiä. OFA-ryhmässä syötiin keskimäärin 91 keksiä ja kontrolliryhmässä 110 keksiä. Energiansaannissa sekä proteiinin, hiilihydraatin, rasvan ja kuidun saannissa ei todettu eroja ryhmien välillä tai sisällä tutkimuksen aikana. Painossa ja kehonkoostumuksessa ei todettu eroja. Ulostusfrekvenssi ei muuttunut tutkimuksen aikana. Ulosteen koostumus muuttui ensimmäisen ja kolmannen mittauksen välillä OFA-ryhmässä kovasta (1-2) löysemmäksi (p=0,015). Myös ulosteiden prosentuaaliset määrät kaikista ulostuskerroista muuttuivat OFA-ryhmässä kovasta löysemmäksi (p=0,019). Kontrolliryhmässä ei todettu eroja mittausten välillä. Johtopäätökset: Ulosteiden koostumus muuttui OFA-ryhmässä tutkimuksen aikana pehmeämmäksi, vaikka tutkittavien kuidun saanti ei lisääntynyt tutkimuksen aikana ja tutkittavat eivät syöneet kaikkia keksejä. Ulosteen koostumuksen muuttumisen syy ei selvinnyt. Otos oli pieni, ja tutkittavat olivat terveitä ja hyväkuntoisia eivätkä juuri kärsineet ummetuksesta. Jatkossa voitaisiin tutkia, helpottaako OFA-tuotteen nauttiminen ummetuksen oireita huonokuntoisilla iäkkäillä.Background: The elderly population grows in Finland and older people suffer from several health problems, such as undernutrition and constipation. Offering snacks with energy, protein and fiber can be helpful to elderly people with nutritional problems. The aim of the study: This thesis investigated how a nutritious snack containing oat and canola oil (OFA biscuit) affects energy intake, weight and bowel function in an elderly population compared to a wheat biscuit with less energy, fiber and fat. Materials and methods: A randomized, controlled intervention was conducted in healthy elderly ≥ 70 years. The participants were divided to two groups that ate four biscuits per day, either OFA-biscuits or wheat biscuits. The intervention lasted for 6 weeks. Height, weight and body composition were measured, energy and nutrient intake was collected via 24 h recall interviews. The participants kept a diary on the amount of biscuits eaten as well as stool frequency and stool form. Bristol scale 1-7 types were hard stools (1-2), normal stools (3-4) and loose stools (5-7). Results: 35 participants were recruited and 28 of them carried through the intervention. The volunteers were 70-89 years old (mean 77 y). 20 women and 8 men participated. The volunteers were supposed to eat 140 biscuits during the intervention. In OFA-group the volunteers ate approx. 91 biscuits and in the control group approx. 110 biscuits. There were no statistical differences between or inside groups in intake of energy and nutrients, weight or body composition. Defecation frequency didn’t differ between the groups. The stool form changed during the intervention in the OFA group. Between the pre-intervention week and the latter half of the intervention the number of hard stools decreased. The same diminishment happened between the first week in intervention and the latter half of the intervention. Also the percentage of hard stools decreased during the intervention. There were no statistically significant differences in the control group stool forms. Conclusion: The stool form changed from hard to softer stools during the intervention, even though the energy and fiber intake did not increase and the volunteers did not consume biscuits as planned. The participants were healthy and fit older people that didn’t suffer from constipation. OFA product could also be useful for people with constipation. Future research should have a focus on intervention with elderly people with a risk of malnourishment and constipation.
Subject: Iäkkäät
interventio
välipalat
energiansaanti
suolen toiminta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sinisalo_Heidi_pro_gradu_2019.pdf 2.341Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record