Syöntikäyttäytymisominaisuuksien periytyminen ja yhteydet tuotanto-ominaisuuksiin maatiaisrotuisella sialla

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper sv
dc.contributor.author Riihimäki, Anna
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201906122715
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/303023
dc.description.abstract Sianlihan tuotannon tavoitteena on tuottaa laadukasta lihaa kustannustehokkaasti ja kestävällä tavalla ympäristö sekä eettiset näkökulmat huomioiden. Tärkeimpiä sian tuotanto-ominaisuuksia: kasvunopeutta, rehunkäyttökykyä ja lihakkuutta on tutkittu paljon verrattuna syöntikäyttäytymisominaisuuksiin. Tutkielman tavoitteena oli arvioida syöntikäyttäytymisominaisuuksien periytymisasteet ja geneettiset korrelaatiot suomalaisella maatiaisrotuisella sialla. Toisena tavoitteena oli arvioida syöntikäyttäytymisominaisuuksien ja tärkeimpien tuotanto-ominaisuuksien väliset geneettiset korrelaatiot. Tutkimusaineisto sisälsi 4059 sian syöntikohtaiset ruokintatiedot ja ne oli mitattu automaattisesti Figen oy:n Längelmäen testiasemalla vuosina 2010-2016 kokeen aloittaneilta sioilta. Mitattavat ominaisuudet olivat syöntikertojen lukumäärä päivässä (NVD), syöntiaika päivässä (TPD), rehunkulutus päivässä (DFI), yhden syöntikerran kesto (TPV), yhden syöntikerran rehunkulutus (FPV), syöntinopeus (FR), päiväkasvu (ADG), selkäsilavan paksuus (BF) ja rehunmuuntokerroin (FCR). Syöntikäyttäytymisominaisuuksia tutkittiin viitenä koejaksona. Syöntikäyttäytymisominaisuudet periytyvät keskimääräisesti. Periytymisasteet olivat seuraavat: NVD 0,22-0,29, TPD 0,33-0,47, DFI 0,16-0,25, TPV 0,22-0,31, FPV 0,28-0,36, FR 0,35-0,38, ADG 0,27, BF 0,22 ja FCR 0,24. TPD:n ja FR:n periytymisasteet olivat vertailutuloksiin nähden keskimääräisiä, muiden syöntikäyttäytymisominaisuuksien periytymisasteet olivat matalahkoja vertailutuloksiin nähden. Tuotanto-ominaisuuksista BF:n periytymisaste oli yllättävän matala. Syöntikäyttäytymisominaisuuksien geneettiset korrelaatiot olivat samaa suuruusluokkaa eri koejaksoilla ja korrelaatioita havaittiin samojen ominaisuusparien välillä kuin vertailututkimuksissa. Korkeimmat positiiviset geneettiset korrelaatiot olivat ominaisuuspareilla: TPV ja FPV, FPV ja FR sekä NVD ja TPD. Korkeimmat negatiiviset korrelaatiot olivat ominaisuuspareilla: NVD ja FPV, TPD ja FR sekä NVD ja TPV. Syöntikäyttäytymis- ja tuotanto-ominaisuuksien välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä geneettinen korrelaatio vain ominaisuuspareilla: DFI ja ADG, DFI ja FCR sekä FPV ja FCR. Kaikki korrelaatiot olivat positiivisia. Tulosten perusteella syöntikäyttäytymisominaisuudet ovat kohtalaisesti periytyviä. Koska ainoa syöntikäyttäytymis- ja tuotanto-ominaisuuksien väliltä löydetty voimakas geneettinen yhteys oli rehunkulutuksen ja päiväkasvun välillä, syöntikäyttäytymisominaisuuksien sisällyttäminen jalostusohjelmaan ei ole tarpeellista. Toisaalta syöntikäyttäytymistiedon keruu ruokinta-automaatilta on vaivatonta ja havainnot luotettavia, joten niitä voidaan käyttää eläinten terveyden ja hyvinvoinnin tarkkailussa. fi
dc.description.abstract The target of pork production is to produce lean meat efficiently in a sustainable way taking into account environment and ethical aspects. The most important production traits in pigs are average daily gain, feed efficiency and leanness. A lot of research is conducted related to production traits in comparison to feeding behavior traits. The objective of this study was to estimate heritability of feeding behavior traits and their genetic correlations with production traits in Finnish Landrace population. The data included feeding records of 4059 Landrace pigs measured automatically in Figen’s test station. The pigs had started their test period during 2010 - 2016. The measured traits were the number of visits per day (NVD), time spent in feeding per day (TPD), daily feed intake (DFI), time spent feeding per visit (TPV), feed intake per visit (FPV), feeding rate (FR), average daily gain (ADG), back fat thickness (BF) and feed conversion ratio (FCR). Feeding behavior traits were divided into 5 periods. Heritability estimates of feeding behavior traits were moderate. The heritability estimates were 0,22-0,29 for NVD, 0,33-0,47 for TPD, 0,16-0,25 for DFI, 0,22-0,31 for TPV, 0,28-0,36 for FPV, 0,35-0,38 for FR, 0,27 for ADG, 0,22 for BF, and 0,24 for FCR. Compared to other published results heritabilities of TPD and FR were similar. However, heritabilities of other feeding behavior traits were quite low compared to published results. In addition, heritability of BF was unexpectedly low. The genetic correlations of feeding behavior traits were similar at different test periods. The highest positive genetic correlations were between traits TPV – FPV, FPV – FR, and NVD – TPD. The highest negative genetic correlations were between traits NVD – FPV, TPD – FR, and NVD – TPV. Genetic correlations between feeding behavior traits and production traits were low. Only between DFI – ADG, DFI – FCR, and FPV – FCR the genetic correlations were significant (and positive). In conclusion, heritabilities of feeding behavior traits were moderate. Because the only strong genetic correlation between feeding behavior and production traits was obtained between DFI and ADG, including feeding behavior traits in breeding programs is not necessary. However, feeding behavior data are easy to collect from the electronic feeders and the observations are reliable, thus daily feeding records can be used for monitoring animal’s health and welfare. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject feeding behavior en
dc.subject pig en
dc.subject Landrace en
dc.subject heritability en
dc.subject genetic correlation en
dc.subject production trait en
dc.subject welfare en
dc.subject syöntikäyttäytyminen fi
dc.subject sika fi
dc.subject maatiainen fi
dc.subject periytymisaste fi
dc.subject geneettinen korrelaatio fi
dc.subject tuotanto-ominaisuus fi
dc.title Syöntikäyttäytymisominaisuuksien periytyminen ja yhteydet tuotanto-ominaisuuksiin maatiaisrotuisella sialla fi
dc.title.alternative Estimation of heritability of feeding behavior traits and their correlation with production traits in Finnish Landrace pigs en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kotieläintiede fi
dc.subject.discipline Animal Science en
dc.subject.discipline Husdjursvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201906122715

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Riihimaki_Anna_Pro_Gradu_2019.pdf 1.005Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record