Isolated impaired glucose tolerance vs. isolated impaired fasting glucose is associated with fat loss and maintenance : a sub-study of the PREVIEW study

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906122690
Title: Isolated impaired glucose tolerance vs. isolated impaired fasting glucose is associated with fat loss and maintenance : a sub-study of the PREVIEW study
Alternative title: Heikentynyt glukoosinsietokyky vs. kohonnut paastoglukoosi on yhteydessä vähentyneen rasvamassan määrään sekä muutoksen ylläpitämiseen : PREVIEW -tutkimuksen alatutkimus
Author: Kyhälä, Tanja
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906122690
http://hdl.handle.net/10138/303060
Thesis level: master's thesis
Discipline: Ravitsemustiede
Nutrition
Näringslära
Abstract: Tutkimusten mukaan suurentuneella paastoglukoosilla (iIFG) ja heikentyneellä glukoosinsiedolla (iIGT) on erilainen patofysiologinen fenotyyppi, kuten eriasteinen koko elimistön insuliinisensitiivisyys. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko painon muutoksessa eroa iIGT- tai iIFG-kategoriaan diagnosoitujen PREVIEW-intervention tutkittavien välillä minkään kliinisen tutkimuspäivän kohdalla intervention ensimmäisen vuoden aikana. Lisäksi tutkittiin, onko iIGT- ja iIFG-tutkittavien välillä eroa rasvamassan, rasvattoman massan, HbA1c:n, lipidien, insuliinin tai C-peptidin muutoksessa. Tutkimus on PREVIEW-intervention alatutkimus. PREVIEW on kolme vuotta kestävä kahdeksassa maassa toteutettava tutkimus. Tutkittavien joukko muodostui PREVIEW-intervention tutkittavista siten, että inkluusiokriteerinä oli diagnoosi joko iIFG- (n=44) tai iIGT (n=38) -kategoriaan ja osallistuminen kaikkiin tutkimuspäiviin (0, 2, 6 ja 12 kk) Sydneyssä. Muutosten keskiarvojen vertailu näytti, että iIGT-tutkittavien rasvamassa väheni merkittävästi vähemmän kuuden kuukauden kohdalla kuin iIFG-tutkittavien (-7,30, 95 % CI [-8,89; -5,71] vrt. -9,57, 95 % CI [-10,79, -8,35] kg, p = 0,027) ja ero säilyi merkittävänä 12 kuukauden kohdalla (-6,30, 95 % CI [-7,93; -4,67] vrt. -8,38, 95 % CI [-10,99; -5,77] kg, p = 0,038). Lisäksi iIGT-henkilöillä rasvaa (rasvaprosenttina mitattuna) kertyi takaisin 12 kuukauden kohdalla toisin kuin iIFG-henkilöillä (-3,1, 95 % CI [-4,08; -2,12] vrt. -4,9, 95 % CI [-5,88; -3,92] %, p = 0,007). HDL-kolesteroli laski kahden kuukauden kohdalla iIGT-henkilöillä vähemmän kuin iIFG-tutkittavilla (-0,08, 95 % CI [-0,14; -0,02] vrt. -0,15 95 % CI [-0,21; -0,09] mmol/L, p = 0,011). Samoin iIGT-potilailla laihtumien näytti olevan vähäisempää ja painon takaisin kertyminen suurempaa kuin iIFG-potilailla, mutta ero ei ollut merkittävä. Muiden tutkittujen muuttujien kohdalla ero iIGT- ja iIFG-kategorioiden välillä ei ollut merkittävä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tulokset tukevat hypoteesia siitä, että iIGT-henkilöiden on vaikeampi saada rasvamassaa vähenemään sekä ylläpitää väheneminen kuin iIFG-henkilöiden. Jatkotutkimuksille on tarvetta, jotta löydökset voidaan varmistaa sekä selvittää, mikä selittää eroa rasvamassan pienenemiskyvyssä iIGT- ja iIFG-potilaiden välillä. Koska painonpudotus, johon liittyy rasvamassan väheneminen, näyttää olevan merkittävin tyypin 2 diabeteksen riskiä alentava tekijä elintapainterventioissa, optimaalisia painonpudotusmenetelmiä eri esidiabeteskategoriat huomioiden tulisi kehittää.Studies suggest that isolated impaired fasting glucose (iIFG) and isolated impaired glucose tolerance (iIGT) have distinct pathophysiologic phenotype, including differences in whole body insulin sensitivity. The present study was a sub-study of the PREVIEW intervention study, a three-year randomized trial in eight countries. Participants with either iIFG (n = 44) or iIGT (n = 38) who attended all clinical investigation days (0, 2, 6 and 12 months) in Sydney were included. Pre-diabetes as defined by the American Diabetes Association and BMI >25 were inclusion criteria. The aim was to determine if there was a difference in weight change between PREVIEW participants with iIGT or iIFG at any of the measurement points. In addition, we investigated if there were differences in change in fat mass, fat-free mass, HbA1c, blood lipids, insulin and C-peptide between participants with iIGT versus iIFG. A comparison of the mean changes showed that subjects with iIGT lost significantly less fat mass at 6 months than those with iIFG (-7.30, 95% CI [-8.89, -5.71] versus -9.57, 95% CI [-10.79, -8.35] kg, p = 0.027) and the difference remained significant (-6.30, 95% CI [-7.93, -4.67] versus -8.38, 95% CI [-10.99, -5.77] kg, p = 0.038) at 12 months. Furthermore, participants with iIGT regained fat (as fat %) at 12 months unlike participants with iIFG (-3.1, 95% CI [-4.08, -2.12] versus -4.9, 95% CI [-5.88, -3.92] %, p = 0.007). Reduction in HDL cholesterol was less in subjects with iIGT at 2 months than in those with iIFG (-0.08, 95% CI [-0.14, -0.02] versus -0.15, 95% CI [-0.21, -0.09] mmol/L, p = 0.011). Participants with iIGT lost less and regained more weight versus iIFG although the difference was not significant. No other changes were significant. In conclusion, the results support the hypothesis that participants with iIGT find it more difficult to lose fat mass and maintain the loss than those with iIFG. Studies are needed to confirm these findings and to determine the explanation for the difference in fat loss between iIGT and iIFG categories. As weight loss, including fat loss, is the dominant determinant of the reduced risk of T2DM in lifestyle interventions, actions to develop optimal weight loss methods for patients with different pre-diabetic statuses should be taken.
Subject: isolated impaired glucose tolerance
isolated impaired fasting glucose
weight loss
weight loss maintenance
fat loss
fat loss maintenance
heikentynyt glukoosin sietokyky
kohonnut paastoglukoosi
painonpudotus
painonhallinta
rasvamassan väheneminen
rasvamassan pudotuksen ylläpitäminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record