Rypsiöljyn laadun muutokset jatkuvatoimisessa paistoprosessissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper sv
dc.contributor.author Peltomäki, Katja
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201906122646
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/303078
dc.description.abstract Kirjallisuusosuudessa käsiteltiin elintarvikkeiden paistomenetelmiä ja niissä käytettäviä paistorasvoja. Lisäksi selvitettiin paistoprosessin aikana rasvoissa tapahtuvia kemiallisia ja fysikaalisia muutoksia. Kokeellisen osuuden tarkoituksena oli selvittää yrityksen paistoprosessissa käytettävän rypsiöljyn laadun muutoksia kolmen erilaisten paistojaksojen aikana. Erityisesti haluttiin selvittää paistojaksolla olevan tuotannottoman päivän vaikutusta paistoöljyn laatuun. Kahdessa paistojaksossa oli kesken jaksoa tuotannoton päivä, jolloin öljyt seisoivat säiliössä käyttämättöminä. Paistoöljystä otettiin päivittäin näytteet jokaisen paistojakson ajalta. Näytteistä analysoitiin vapaat rasvahapot, viskositeetti, savuamispiste, rasvahappokoostumus ja vesipitoisuus. Lisäksi paistoöljyille suoritettiin aistinvaraista havainnointia. Tehtyjen analyysien perusteella paistoöljyn laatu muuttui käyttöiän lisääntyessä, kuten kirjallisuudessakin mainittiin. Käytetyn paistoöljyn väri tummeni, viskositeetti kasvoi, vapaat rasvahapot lisääntyivät, savuamispiste laski ja tyydyttyneiden rasvahappojen määrä pieneni. Myös aistinvaraisesti havaittiin värin tummuminen ja viskositeetin kasvu sekä lisäksi öljyn haju voimistui ja sakkaisuus lisääntyi. Rasvahappokoostumus muuttui käyttöiän kasvaessa. Tyydyttymättömien rasvahappojen osuus pieneni hydrolyysireaktioiden johdosta. Lisäksi paistettavasti lihasta siirtyi paiston aikaan lihalle ominaisia rasvahappoja paistoöljyn joukkoon muuttaen paistoöljyn rasvahappokoostumusta. Saatujen tulosten perusteella voitiin todeta paistoöljyjen pysyvän käytössä olevan paistojakson ajan käyttökelpoisina joka päiväisessä käytössä. Tuotannoton päivä heikensi paistoöljyn laatua merkittävästi, eivätkä öljyt välipäivän jälkeen olleet enää käyttökelpoisia. Prosessin optimoimiseksi öljyn määrän vähentäminen ja tehokkaampi suodattaminen voisivat parantaa paistoöljyn tasalaatuisuutta ja vähentää öljyn laadun heikkenemistä paistojakson aikana. Lisäksi todettiin, että aistinvaraisen arvioinnin perusteella pystytään fi
dc.description.abstract The literature part of the study dealt with frying methods, frying fats and oils, chemical and physical changes of frying fats and oils during the frying and analyse methods of frying fats and oils. The aim of the experimental part was to study changes in rapeseed oil quality during continuous frying process during three different frying periods. Especially the effect of day without production during the frying period was studied. Samples, frying oils, were taken every day during the different frying periods. In period one and two there was one day without production. Oils were stored in storage tanks during that time. In third period, there was production on every day. All samples were inspected for colour, odour, viscosity and clearness by visual methods. Also viscosity by rotation viscometer, smoking point, free fatty acids by titration method, fatty acid content and water content of samples was analysed. Based on sensory evaluation, the quality of oil deteriorated over thedays of use. Colour was darker, viscosity was higher and off-odours were sensed. Instrumental analyses indicate same kind of changes; viscosity and free fatty acid were increased and smoking point and amount of unsaturated fatty acid were decreased while frying time was increasing. In literature, also same changes were mentioned. There was changes in fatty acid content during the frying periods. More fatty acids characteristic to meat was detected in oils at the end of period than in fresh oils. Based on these results, oil quality remained acceptable in everyday use for a typical frying period of one week. Difference between fresh oil and used oils was clear but still acceptable. The amount of free fatty acids, and the level of viscosity and smoking points were under the limits applied in Finland. The day without production deteriorated oils quality substantially Reducing the amount of oil in process and having shorter frying periods or more efficient filtering of oils can help to keep the quality of frying oil better. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Rypsiöljy
dc.subject uppopaisto
dc.subject hydrolyysi
dc.subject hapettuminen
dc.subject polymeroituminen
dc.subject vapaat rasvahapot
dc.subject savuamispiste
dc.title Rypsiöljyn laadun muutokset jatkuvatoimisessa paistoprosessissa fi
dc.date.embargoedUntil 2021-07-01
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Elintarviketeknologia fi
dc.subject.discipline Food Technology en
dc.subject.discipline Livsmedelsteknologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201906122646

Files in this item

Files Size Format View
Peltomaki_Katja_Pro_gradu_2019.pdf 2.235Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record