LIUKUVAN KESKIARVON JA RSI:N HYÖDYNTÄMINEN METSÄTEOLLISUUSOSAKKEISIIN SIJOITETTAESSA PÖRSSIN NOUSUSYKLISSÄ

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906122716
Title: LIUKUVAN KESKIARVON JA RSI:N HYÖDYNTÄMINEN METSÄTEOLLISUUSOSAKKEISIIN SIJOITETTAESSA PÖRSSIN NOUSUSYKLISSÄ
Author: Veirto, Timo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää, että voiko teknisen analyysin sijoitusstrategialla päästä markkinatuottoa parempiin tuottoihin sijoitettaessa metsäteollisuusosakkeisiin noususuhdanteen aikana. Samalla testataan tehokkaiden markkinoiden teoriaa. Tehokkaiden markkinoiden teorian heikko ehto ei toteudu, mikäli teknisen analyysin avulla voidaan ylittää osta ja pidä –strategian tuotot. Tutkielmassa vertaillaan erilaisia teknisen analyysin menetelmävariaatioita, jotka koostuvat yksinkertaisista liukuvista keskiarvoista sekä RSI:stä. Tutkimus toteutettiin empiirisesti strategioita jälkitestaten UPM-Kymmenen ja Stora Enson osakkeisiin sekä iSharesin WOOD etf rahastoon. Empiirisen testauksen aikavälinä käytettiin vuosia 2009–2018. Tulokset laskettiin teoreettisessa skenaariossa, sekä reaalimaailman skenaariossa, jossa huomioitiin verotus, kaupankäyntikulut, osingot ja hallinnointipalkkiot. Tulosten perusteella teknisestä analyysistä ei ole hyötyä sijoitettaessa suoraan osakkeisiin, mutta ETF rahaston kohdalla ylituottoa olisi syntynyt. Osakkeiden kohdalla verotuksen vaikutus suurimpana tekijänä teki teknisen analyysin strategiasta kannattamattoman. Osakkeiden vahva osinkotuotto myös tuki enemmän osakkeiden osta ja pidä -strategiaa. Tämä tukee osittain aikaisempaa tutkimusta teknisestä analyysistä. Johtopäätös on, että yksinkertaisesta teknisestä analyysistä ei ole hyötyä sijoitettaessa noususuhdanteessa yksittäisiin osakkeisiin, joilla on vahva osinkotuotto. Tutkimuksessa jää epäselväksi, että minkälainen yksinkertaisen liukuvan keskiarvon ja RSI:n menetelmävariaatio olisi tehokkain.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201906122716
http://hdl.handle.net/10138/303082
Date: 2019
Subject: metsäteollisuusosakkeet
markkinoiden tehokkuus
tekninen analyysi
liukuvan keskiarvon menetelmä
RSI
Discipline: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record