Kotitalousopetusta läpi peruskoulun : Vuosiluokkien 1-6 kotitalousopetuksen toteutus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142950
Title: Kotitalousopetusta läpi peruskoulun : Vuosiluokkien 1-6 kotitalousopetuksen toteutus
Author: Sinivirta, Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142950
http://hdl.handle.net/10138/303199
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Uusien perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden (POPS, 2014) myötä kotitaloutta voidaan opettaa jo vuosiluokilla 1-6. Näin ollen kotitalous on nyt yhdessä muiden taito-ja taideaineiden kanssa oppiaine, jota voidaan opiskella läpi koko peruskoulun. Alemmille vuosiluokille ei opetussuunnitelmassa ole erikseen määritelty opetuksen tavoitteita ja sisältöjä, mutta opetuksessa tulee huomioida oppilaiden ikävaihe ja kehitystaso. Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää, millaisia sisältöjä vuoisluokkien 1-6 kotitalousopetuksessa on toteutettu. Lisäksi kiinnostuksen kohteena on kotitalousopetuksen jatkumo, eli se, miltä kotitalousopetuksen tulevaisuus läpi peruskoulun opiskeltavana oppiaineena näyttää. Tutkimus on rakentunut kahden teeman ympärille: opetuksen sisältöihin sekä opetuksen kehittämiseen ja tulevaisuuden näkymiin. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1. Millaisia sisältöjä vuosiluokkien 1-6 kotitalousopetuksessa on toteutettu? 2. Millaisia suunnitelmia vuosiluokkien 1-6 kotitalousopetukselle on tulevaisuudessa? Tutkimus on laadullinen. Tutkimuksessa käytettiin valmista aineistoa. Se oli osa sähköistä kyselytukimusta, joka koski kaikkia Manner-suomen oppilaitoksia, joissa opetetaan vuosiluokkia 1-6. Aineisto koostui lomakkeen avoimista vastauksista. Aineiston analyysi toteutettiin sisällönanalyysillä. Tulosten mukaan kotitalousopetus vuosiluokilla 1-6 toteutuu sisällöiltään hyvin pitkälti opetussuunnitelman ja oppiaineen tavoitteiden mukaisesti. Vastauksissa nousi esiin laaja-alaiset sisällöt, käytännön ja teorian suhde sekä koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt. Tuloksista käy ilmi, että enemmistö kouluista ei aio lisätä tai erityisesti kehittää alempien vuosiluokkien kotitalousopetusta lähivuosina. Opetus kuitenkin pysyy ennallaan eli kotitaloutta opetetaan alemmilla vuosiluokilla näissä kouluissa jatkossakin. Kehittäminen tai lisääminen on useimmissa kouluissa resurssikysymys.Due to the new curriculum for basic education home economics as a school subject is expanded to lower grades and can now be taught in grades 1-6. Therefore, the home economics is now in one with the other artistic and practical subjects a school subject that can be studied through the basic education. The curriculum does not define the objectives and content of the home economics separately for lower grades. Yet the age and the level of development of the pupils has to be taken account of. The aim of this study was to examine the contents of instruction in home economics in grades 1-6. In addition, this research aims to review the contuum of home economics through basic education. The study has been based around two themes: the contents of instruction and future plans of the subject. The questions that the thesis seeks to address are 1. What kind of contents of instruction is implemented in grades 1-6? 2. What is the future outlook for home economics in grades 1-6? This was a qualitative study. The research data was ready-made. The research material in this study was a part of an internet-based questionnaire. The scope of the questionnaire was all schools in mainland Finland where grades 1-6 were taught. Material consisted of the open answers in the questionnaire. The data of this study was analyzed with content analysis. The results show, that the contents of instruction in home economics in grades 1-6 is well in line with the curriculum and the subject objectives. The results imply that interdisciplinary learning modules, the interrelationship between the practice and theory and the out-of-school learning environments are peculiar to home economics in grades 1–6. According to this study the majority of schools do not intend to increase nor develop lower grades home economics education during the next few years. However, the home economics instruction seems to remain the same and it will be taught in these schools in the grades 1-6 still in the future. The biggest obstacles for not increase or develop home economics in the lower grades were the lack of resources.
Subject: Kotitalousopetus
vuosiluokat 1-6
opetussuunnitelman perusteet 2014
sisältöalueet.
Subject (yso): Kotitalousopetus
Kotitalousopetus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record