Ennen säännösteltiin sokeria, sitten sen käyttöä : sokeriteollisuuden tuottaman materiaalin luomia mielikuvia suhteessa ravitsemussuuntauksiin 1930–1990-luvuilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142951
Title: Ennen säännösteltiin sokeria, sitten sen käyttöä : sokeriteollisuuden tuottaman materiaalin luomia mielikuvia suhteessa ravitsemussuuntauksiin 1930–1990-luvuilla
Alternative title: First sugar was rationed, then consumption of it became restricted : Image of sugar in advisory material in relation to nutritional guidelines during the decades 1930–1990
Author: Hänninen, Marjaana
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142951
http://hdl.handle.net/10138/303207
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Sokeri on makunsa ja energiapitoisuutensa vuoksi ollut pitkään ihmisen perusravintoa. Nykyään sokeripitoisia tuotteita käytetään energiantarpeen tyydyttämisen tai sosiaalisen aseman osoittamisen sijaan pääasiassa mielihyvää tuottavan makean makunsa vuoksi. Tutki-muksessa tarkastellaan sitä, millaisia mielikuvia sokerista ruoka-aineena välittyy 1930–1990-luvuilla kuluttajille tuotetuissa neuvontamateriaaleissa ja mainoksissa. Lisäksi tarkastellaan sokerin merkityksiin liittyviä muutoksia ravintoaineena sekä sitä, millä tavoin ravitsemus-suositusten kehittyminen ja ravitsemuskeskustelun virtaukset näkyvät aineiston julkaisuissa. Ruoan merkitysten eri ulottuvuudet kuvaavat ruoan merkityksen muutosta ihmiselle. Näitä ulottuvuuksia ovat ruoka välttämättömänä hyödykkeenä, ravinto ihmisen polttoaineena, ravinto yksilön oman valinnanvapauden ilmentäjänä, ruoka kulttuurisena ilmiönä, arvojen ja aseman ilmentäjänä sekä ravinto mielihyvän tuottajana. Ruoanvalinnan mekanismit ovat usein tiedostamattomia ja kulttuurin sekä aikaan sidottuja. Suomalaisen ravitsemusvalistuksen ja ravitsemussuositusten kehityksen merkittävin ajanjakso sijoittuu 1900-luvulle, jonka ensimmäisellä puoliskolla tärkein painopiste oli kansalaisten ravitsemuksen turvaaminen. 1960-luvun lopulta lähtien kohonneen elintason seurauksena lisääntynyt sokerinkulutus nähtiin terveysriskinä, ja yhteiskunnallisen keskustelun saattelemana sokerin käytölle annettiin rajoituksia ja suosituksia. Tutkimuksen aineisto sisältää yhteensä 16 Suomen Sokeri Oy:n markkinoinnin ja sokeritiedotuksen valistusmateriaalia aikaväliltä 1935–1994. Tarkastelun kohteena ovat 15 painettuja materiaalia sekä lyhytelokuva. Tutkimuksen perusteella sokerista välittyvissä mielikuvissa on löydettävissä ruoan merkitysten ulottuvuudet sekä sokeriin liittyvien merkitysten muuttuminen elintason kohoamisen myötä. Aineisto on jaettavissa teemojensa perusteella neljään jaksoon: Sokeri puhtaana energianlähteenä 1930–1940-luvuilla; Hyvää ja hyödyllistä 1950–1960-luvuilla; Hyödyllistä ja luonnollista 1970–1980-luvuilla sekä Uutta ja helppoa 1990-luvulla. Sokerin käytön rajoittamista suosittelevat ravitsemussuositukset vaikuttivat Suomen Sokeri Oy:n tuottamien materiaalien sisältöihin ja viestintätapaan, mutta sokerin tärkeimpänä käyttökohteena esitettiin edelleen säilöntää.Sugar has for a long time been a basic nutritient for humans because of its plaeasurable sweet flavour and high energy content. Today products containing large amounts of sugar are mostly consumed for pleasure. Food has a wide scope of meaning. It can be seen as a necessity, nutritients as a fuel for human, individual expression of freedom of choice, food as cultural phenomenon and representative of one’s values and status in society, and as a pleasure. The mechanisms for choosing food are often subconcious and they’re related to time and culture. 1900’s was the era of development of nutritional guidelines in Finland. On the first half of the century, focus was in securing sufficient nutrition for people. Later, due to rapid rise in standard of living, consumption of sugar increased in Finland and was seen as a risk for public health from the late 1960’s onwards. After social debate, limitations and recommendations for consumption of sugar were applied. Aim of this study is to examine the image of sugar in advisory material and advertising aimed at consumers over seven decades. Changes to importance and meaning of sugar, related to dietary recommendations and trends in discussion about nutrition, are addressed. Material of this study includes 15 printed advisory or marketing leaflets and one short film, all produced in between 1930 and 1994 by marketing and public relations department of Suomen Sokeri Oy. This study shows that the full scope of meanings of food, as well as changes of meaning of sugar, related to increased standard of living, can be found in the examined material. As a result the study material can be divided thematically into four parts: Sugar purely as a source for energy in 1930’s-1940’s.; Delicious and useful in 1950’s-1960’s; Useful and natural in 1970’s- 1980’s; new and easy in 1990’s. Nutritional guidelines recommending limitations to consumption of sugar had an effect to the content and presentation of advisory and mar-keting material produced by Suomen sokeri Oy. Despite of those chanches, preservation was still suggested as the most important use of sugar.
Subject: ravitsemussuositukset
ravitsemusvalistus
sokeri
ruoan merkitykset
ruoanvalinta


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record