Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointi 2017

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061119895 http://hdl.handle.net/10138/303214
Title: Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointi 2017
Author: Reiterä, Tuomas; Miettinen, Sari; Rättö, Hanna; Vadén, Veli-Matti
Publisher: Kela
Published in: Helsinki
Date: 2019-06-17
Language: fin
Number of pages: 65
Belongs to series: Kuntoutusta kehittämässä ; 10
ISBN: 978-952-284-071-4
ISSN: 2489-849X
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061119895
http://hdl.handle.net/10138/303214
Description: Kuntoutuksen hyödyn arvioinnin raportti perustuu Kelan toteuttamaan säännönmukaiseen ja laajaan tiedonkeruuseen asiakkailta, palveluntuottajilta ja eri rekistereistä. Raportin tarkoituksena on tuottaa uusia arvioita Kelan järjestämän kuntoutuksen mahdollisista hyödyistä ja muista vaikutuksista. Tänä vuonna raportissa tarkastellaan erityisesti työllistymistä. Raportin aineisto koostuu vuonna 2017 kuntoutuksensa päättäneiden henkilöiden tiedoista. Kuntoutuspalvelujen asiakkailta on kerätty tietoa kuntoutuksen alussa ja sen päättyessä neljällä eri mittarilla. Myös palveluntuottajilta on kysytty arvioita kuntoutuksen oikea-aikaisuudesta ja sen tuottamasta hyödystä. Vuoden 2017 aineisto sisältää tiedot 3 859 kuntoutujasta ja heidän 3 870 kuntoutusprosessistaan. Mittaritietoihin on myöhemmässä vaiheessa liitetty tausta- ja seurantatietoa Kelan ja Eläketurvakeskuksen rekistereistä. Raporttia varten rekistereistä on saatu tietoa myös vuonna 2016 kuntoutuksensa päättäneiden kuntoutujien työ- ja eläketilanteesta ennen kuntoutusta ja sen jälkeen. Rekisteriaineisto sisältää tiedot 1 403 kuntoutujasta. Vuoden 2017 aineistoa käsitellään raportissa neljässä ryhmässä: ammatilliset kuntoutuspalvelut, tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskurssit, harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus sekä yli 68-vuotiaiden TULES-kurssit ja yksilökuntoutus. Tulosten mukaan kuntoutuksen aikana elämänlaatunsa vähintään hyväksi kokeneiden kuntoutujien osuus kasvoi kaikissa raportointiryhmissä ja elämänlaadun eri ulottuvuuksissa oli havaittavissa muutosta erityisesti fyysisen elämänlaadun suhteen. Kaikissa raportointiryhmissä kuntoutuksen tavoitteet toteutuivat vähintään odotetusti yli puolella kuntoutujista. Ammatillisten kuntoutuspalvelujen ja TULES-kurssien edetessä raportoitiin positiivisia muutoksia työ- ja toimintakyvyn suhteen. Tulosten mukaan onnistunut kuntoutuksen tavoitteiden toteutuminen voi olla merkityksellistä suhteessa työkyvyn kokemiseen ja siihen, uskooko henkilö jaksavansa työelämässä. Tuloksilla on merkitystä, kun tarkastellaan henkilöiden mahdollisuutta työllistyä tulevaisuudessa. Myös vuoden 2016 kuntoutujien rekisteritarkastelu toi esiin, että työssä tai opiskelemassa olevien osuus kasvoi kuntoutusta edeltävästä vuodesta kuntoutuksen jälkeiseen vuoteen erityisesti ammatillisten kuntoutuspalvelujen asiakkaiden osalta. Muutosta oli havaittavissa kaikissa ikäryhmissä.
Subject: kuntoutus
vaikutukset
vaikuttavuus
työllistyminen
kuntoutuspalvelut
palveluntuottajat
kuntoutujat
ammatillinen kuntoutus
elämänlaatu
työkyky
toimintakyky
ikäryhmät
arviointi
rekisterit
kokemukset
tavoitteet
toteutuminen
työmarkkina-asema
GAS-menetelmä
Peer reviewed: No


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kuntoutustakehittamassa10_saavutettava.pdf 798.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record