Mitä opittavaa suomalaisilla on egyptiläisestä matematiikan opetuksesta? : Pro Gradu-tutkielma egyptiläisestä matematiikan opetuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906183003
Title: Mitä opittavaa suomalaisilla on egyptiläisestä matematiikan opetuksesta? : Pro Gradu-tutkielma egyptiläisestä matematiikan opetuksesta
Author: Halima, Hanaa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906183003
http://hdl.handle.net/10138/303305
Thesis level: master's thesis
Discipline: Matematiikka
Abstract: Tässä tutkielmassa vertaillaan matematiikan opetusta Egyptissä ja Suomessa. Egyptissä on matematiikan opetuksessa pitkä historia. Suomi puolestaan on menestynyt hyvin kansainvälisissä matematikan oppimista tutkivissa vertailuissa. Egyptin ja Suomen kulttuurit eroavat merkittävästi toisistaan. Tutkielmassa perehdytään erityisesti matematiikan opetukseen egyptiläisessä koulujärjestelmässä ja pohditaan, onko egyptiläisestä matematiikan opetuksesta mahdollisesti jotain opittavaa Suomessa. Egyptin kulttuuri on yhteisöllinen, mutta hierarkkinen, jossa sosiaaliset suhteet ja keskinäinen arvojärjestys näkyvät kaikissa elämän vaiheissa ja jokaisen ihmisen arkipäivässä. Toisaalta koulutus on kuitenkin tasa-arvoista ja kaikki oppilaat joutuvat tekemään paljon työtä hyvien tulosten saavuttamiseksi. Egyptissä koulutuksen merkitystä pidetään erittäin tärkeänä ja jopa 81 prosenttia yläkoululaisista jatkaa lukioon ja sen jälkeen yliopistoon. Tutkielmassa vertaillaan egyptiläistä ja suomalaista koulujärjestelmää arjen tasolla perehtyen mm. oppituntien rakenteeseen, työrauhaan oppitunneilla, luokkakokoihin, opetusmateriaaliin, matematiikan oppikirjoihin ja matematiikan opetussuunnitelmaan. Tutkielmassa tarkastellaan opettajan työtä, palkkausta ja opettajan pätevyyteen liittyviä seikkoja. Egyptiläisellä opettajalla ei ole yhtä suuria vapauksia toteuttaa opetussuunnitelmaa kuin suomalaisella opettajalla. Egyptiläisessä opetussuunnitelmassa annetaan erittäin tarkat ja yksityiskohtaiset ohjeet siitä miten matematiikan opetusta tulee toteuttaa. Tämän tutkielman tarkoituksena on siis selvittää mitkä ja millaiset asiat vaikuttavat Egyptin matematiikan opettamiseen ja toisaalta oppilaiden matematiikan oppimiseen. Lisäksi on tarkoitus valottaa sitä miten matematiikan opettaminen Egyptissä eroaa matematiikan opettamisesta Suomessa ja voisiko Suomen matematiikan opetus hyödyntää jotain matematiikan opettamisesta Egyptissä. Osa tutkielmasta toteutettiin Egyptissä kotikaupungissani Mansurassa sijaitsevassa Shoubrawish yläkoulussa kesällä 2018. Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua ja omaa havainnointia työkokemuksesta matematiikan opettajan Egyptissä. Haastatteluun osallistui koulun matematiikan opettajia sekä matematiikan koulutusohjaaja opetusvirastossa. Egyptin ja Suomen matematiikan opetussuunnitelman välillä on iso ero. Suomen matematiikan opetussuunnitelma on yksi osa valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Mutta Egyptissä jokaiselle aineelle on oma opetussuunnitelma, eikä se kuulu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Egyptissä matematiikan opetussuunnitelma on selkeämpi ja sisältää hyvin yksityiskohtaisia ohjeita siitä, mitä kustakin aihealueesta tulisi tuoda esille. Myös oppikirjat noudattavat opetussuunnitelman ohjeita.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro Gradu-tutkielma 3.6.pdf 905.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record