Kummissa välisyyksissä : pohdintaa huokoisuuden ja limittyvyyden näkökulmista taiteellisessa työskentelyssä

Show simple item record

dc.contributor Teatterikorkeakoulu, Tanssijan maisteriohjelma fi
dc.contributor.author Koikkalainen, Ella-Noora
dc.date.accessioned 2019-06-19T06:13:01Z
dc.date.available 2019-06-19T06:13:01Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/303309
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2019061920991
dc.description.abstract Kirjallisessa opinnäytteessäni pohdin 'huokoisuuden' ja 'limittyvyyden' näkökulmia omassa taiteellisessa työskentelyssäni. Pureudun teemoihin erityisesti Faunastic Tryst : betwixt and between –esitysprojektin prosessin ja teosmaailman sekä kirjallisen lähdemateriaalini kautta. Ponnistan taiteellisen praktiikan ja taiteellisen kokemuksen luonteeseen 'empatian' ja 'kumman' käsitteistä ja nostan niiden kautta esiin huokoisuuden ja limittyvyyden teemoja työkaluna ja näkökulmana esittävän taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Pohdin tämän kautta myös sitä, kuinka taide voi herkistää jonkinlaisen toisenlaisen 'tiedon' ja 'todellisuuden' kokemuksen äärelle. Empatiaa avaan Elisa Aaltolan ja Sami Kedon (2018) toimittaman Empatia – Myötäelämisen tiede –kirjan kautta, josta nostan esiin erityisesti empatian muotojen moninaisuuden, ja painotan ruumiillisen empatian merkitystä vuorovaikutuksen kokemuksessa ja tapahtumassa. 'Kumman' käsitettä tuon esiin erityisesti Marja-Liisa Honkasalon ja Kaarina Kosken (2017) toimittaman Mielen rajoilla – Arjen kummat kokemukset –kirjan kautta, minkä myötä pureudun taiteellisen praktiikan ja taiteellisen kokemuksen 'kummaan' luonteeseen. Olen jakanut kirjallisen työni kahteen erilliseen, mutta toisiinsa linkittyneeseen osaan. Merkityksellistä kirjallisen työn alkupuolella (OSA I) on pohdinta mieliruumiin limittymisestä sekä mielen ja ruumiin muodostumisesta vuorovaikutussuhteissa. Nämä kirjallismateriaaliset heijastuspinnat toimivat myös tapoina kuvata 'todellisuutta' ja erilaisten koettujen todellisuuksien kohtaamista huokoisena, mieliruumiin monikerroksellisena ja aistimellisesti kokonaisvaltaisena tapahtumana, missä myös 'näkymätön' nousee teemana esille. Olen valinnut edellä mainitsemani lähdemateriaalini niiden vuorovaikutusta, huokoisuutta, aistimellisuutta sekä todellisuutta pohtivan luonteensa takia. Kirjallisen työni toisessa osassa (OSA II) yhdysvaltalaisen filosofin, fyysikon ja feministin Karen Baradin ajatuksiin peilaten pohdin uusmaterialistisesta näkökulmasta limittymisen, 'materialisoitumisen' ja vuorovaikutuksen teemoja. Tässä osiossa kohdistun toista kautta 'näkymättömän' ja 'olemattoman' teemoihin ja niihin virittymiseen sekä rajautumisten kysymyksiin ja kosketuksiin asettumisen eettiseen luonteeseen. Palaan lopulta takaisin korostamaan vuorovaikutuksiin ja kosketuksiin asettumisen tavan painavuutta ja merkityksellisyyttä. Kaikki valitsemani kirjalliset materiaalit toimivat heijastuspintana ajatuksilleni ja kokemuksilleni sellaisesta taiteellisesta praktiikasta, joka asettaa jonkinlaisen 'huokoisuuteen' tai 'limittymiin' virittymisen päänäkökulmaksi. Haen kirjallisessa työssäni kirjoittaen omaa suhdettani itselleni merkitykselliseen taiteelliseen praktiikkaan. Valitsemani teemat tuntuvat oleellisilta näkökulmilta sekä elämällisten että taiteellisten näkökulmien ja taitojen harjaannuttamiseen. fi
dc.format.extent 77 fi
dc.language.iso fi fi
dc.relation.isbasedon Their limbs their lungs their legs fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten suojaama teos. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject limittyvyys fi
dc.subject kumma fi
dc.subject mieliruumiillinen kuvittelu fi
dc.subject materialisoituminen fi
dc.subject näkymätön fi
dc.subject olematon fi
dc.subject taidepraktiikka fi
dc.title Kummissa välisyyksissä : pohdintaa huokoisuuden ja limittyvyyden näkökulmista taiteellisessa työskentelyssä fi
dc.subject.ysa tanssi fi
dc.subject.ysa huokoisuus fi
dc.subject.ysa empatia fi
dc.subject.ysa vuorovaikutus fi
dc.subject.ysa aistit fi
dc.subject.ysa ruumiillisuus fi
dc.subject.ysa mielikuvitus fi
dc.subject.ysa todellisuus fi
dc.subject.ysa vieraus fi
dc.subject.ysa kosketus fi
dc.subject.ysa taiteellinen työ fi
dc.type.ontasot Maisterin opinnäytetyö fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
TT Koikkalainen_Ella-Noora_2019.pdf 761.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record