Becomings those movements, becoming that dance : tanssitaiteilijuudesta maan ja taivaan välillä

Show simple item record

dc.contributor Teatterikorkeakoulu, Tanssijan maisteriohjelma fi
dc.contributor.author Salonen, Ilona
dc.date.accessioned 2019-06-19T07:12:09Z
dc.date.available 2019-06-19T07:12:09Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/303312
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2019061921027
dc.description.abstract Tutkin Teatterikorkeakoulun (TeaK) Tanssijantaiteen maisteriopintojeni opinnäytetyön kirjallisessa osiossa kiinalaista lääketiedettä, ja etenkin kiinalaisen filosofian käsitteitä. Lähestyn filosofiaa sellaisena kuin se tunnetaan nyky-Kiinassa, huomioiden sen taolaiset ja buddhalaiset vaikutteet. Esittelen myös minulle viime vuosina tutuiksi ja tärkeiksi muodostuneita harjoitusmuotoja, kuten tietoinen läsnäolo, Qigong, Fighting Monkey ja Depth Movement, jotka ovat erilaisia menetelmiltään. Tarkastelen näiden praktiikoiden suhdetta kiinalaiseen filosofiaan ja toisiinsa. Pohdin aihepiirejä esiintyjän- ja tanssijantyöllisestä viitekehyksestä. Samalla peilaan niitä tuleviin pyrkimyksiini kehittää tanssitaiteilijuuttani ja kasvuani ihmisenä. Lähdekirjallisuutena käytän muun muassa Elina Hytösen Lohikäärmeen lääketiede- (1997), Timo Klemolan Filosofin taito – Taidon filosofia- (2004) ja Denis Vinokurin Tuli, Maa, Vesi -teoksia (2015). Kirjallisen opinnäytetyöni johdannossa puran valitsemieni aihepiirien valikoitumista kirjoitukseni aiheiksi. Samalla kerron tarkemmin materiaalini rajauksesta ja kielellisistä valinnoistani. Opinnäytetyöni toisessa luvussa perehdyn maapallon vanhoihin lääketieteisiin ja tutkin etenkin kiinalaiseen lääketieteen ja filosofian taustoja. Avaan tarkemmin käsitteitä Tao, Qi, Yin/Yang ja Viisi elementtiä, sekä mikrokosmos/makrokosmos. Peilaan etenkin Viiden elementin mallia kokemuksiini tanssijan- ja esiintyjäntyöstä TADaC 2019 -nykytanssiteoksessa Their Limbs Their Lungs Their Legs, joka on opinnäytetyöni taiteellinen osio. Työryhmämme ja koreografi Lea Moron luoma hämyisän vihreä teos sai ensi-iltansa tammikuussa 2019 TeaKin Teatterisalissa. Kolmannessa luvussa perehdyn harjoittamiini kehomieltä ja tanssitaiteilijuutta tukeviin praktiikoihin: tietoinen läsnäolo, Qigong, Fighting Monkey ja Depth Movement. Tutkin näiden psykofyysisten menetelmien avaavaa ymmärrystä itsestäni, kehoni viisautta. Samalla avaan niiden tietoista läsnäoloani vahvistavia ominaisuuksia. Viimeisessä luvussa kokoan yhteen kirjallisen työni aihepiirejä. Pohdin kirjallisen työni kirjoittamisen ja sen teemojen vaikutusta maailmasuhteeseeni ja kehitykseeni tanssitaiteilijana. fi
dc.format.extent 73 fi
dc.language.iso fi fi
dc.relation.isbasedon Their limbs their lungs their legs. fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten suojaama teos. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject depth movement fi
dc.subject esiintyjäntyö fi
dc.subject fighting monkey fi
dc.subject kehomieli fi
dc.subject kiinalainen filosofia fi
dc.subject praktiikka fi
dc.subject tanssijantyö fi
dc.subject yin fi
dc.subject yang fi
dc.subject tao fi
dc.title Becomings those movements, becoming that dance : tanssitaiteilijuudesta maan ja taivaan välillä fi
dc.subject.ysa tanssi fi
dc.subject.ysa esiintyminen fi
dc.subject.ysa mind and body fi
dc.subject.ysa itämainen filosofia fi
dc.subject.ysa kiinalainen lääketiede fi
dc.subject.ysa taiteellinen työ fi
dc.subject.ysa qi fi
dc.subject.ysa qigong fi
dc.subject.ysa tietoinen läsnäolo fi
dc.subject.ysa jin ja jang fi
dc.subject.ysa viisi elementtiä fi
dc.type.ontasot Maisterin opinnäytetyö fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
TT Salonen_Ilona_2019.pdf 857.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record