Kuolema vuodeosastolla : Kuolevan potilaan hyvän hoidon edellytykset

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/303448

Citation

Sarivaara , S , Lämsä , R & Seppälä , U 2018 , ' Kuolema vuodeosastolla : Kuolevan potilaan hyvän hoidon edellytykset ' , Gerontologia , Vuosikerta. 32 , Nro 1 , Sivut 4-20 . https://doi.org/10.23989/gerontologia.67817

Title: Kuolema vuodeosastolla : Kuolevan potilaan hyvän hoidon edellytykset
Author: Sarivaara, Sofia; Lämsä, Riikka; Seppälä, Ullamaija
Contributor organization: Sosiaalitieteiden laitos
Helsingin yliopisto
Yhteiskuntapolitiikka
Date: 2018
Language: fin
Number of pages: 17
Belongs to series: Gerontologia
ISSN: 0784-0039
DOI: https://doi.org/10.23989/gerontologia.67817
URI: http://hdl.handle.net/10138/303448
Abstract: Tutkimuksessa terveyskeskuksen vuodeosastoa lähestytään kuoleman paikkana kysyen, minkälaiset edellytykset vuodeosasto tarjoaa kuolevan potilaan hyvälle hoidolle. Tutkimukseen teemahaastateltiin yhdeksää hoitajaa kahdeksalta terveyskeskuksen vuodeosastolta Etelä-Suomesta. Analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Kuolevan potilaan hoidon keskeisiä tekijöitä vuodeosastolla ovat osaston tilalliset, ajalliset ja toiminnalliset rakenteet. Ne ilmenevät hoitajien kokemuksissa huomattavissa määrin haasteina mutta myös hyvinä käytäntöinä. Yksityisen tilan puutteen vuoksi kuolevien hoidolle sekä vainajan laittamisen ja hyvästelyn hetkille ei ole tarjota tilanteiden edellyttämiä olosuhteita. Hoitajan ajan niukkuuden vuoksi hoito kaventuu kuolevan ruumiin hoitamiseksi, eikä kiireettömään läsnäoloon ole välttämättä mahdollisuutta edes lähellä kuoleman hetkeä. Toiminnallisena haasteena ovat kuolemasta vaikeneminen sekä kuoleman viime vaiheisiin ajoittuvat potilaiden siirrot. Hyvä kuolevan hoito on luonteeltaan proaktiivista ja jäsentyy kuoleman tunnistamisen ja tunnustamisen sekä kuolemanpiirin luomisen vaiheisiin. Kuolevien hoitaminen on terveyskeskuksen vuodeosastojen tehtävä, mutta niiden ajalliset, tilalliset ja toiminnalliset rakenteet eivät vielä tue parhaalla mahdollisella tavalla tehtävästä huolehtimista. Tarvitaan avointa keskustelua ja aktiivista kehittämistyötä, jotta kuolevan hyvä hoito vuodeosastoilla voi toteutua.
Subject: 3121 Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet
316 Hoitotiede
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
67817_Artikkelin_teksti_88682_1_10_20180315.pdf 658.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record