Kuolema vuodeosastolla : Kuolevan potilaan hyvän hoidon edellytykset

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/303448

Lähdeviite

Sarivaara , S , Lämsä , R & Seppälä , U 2018 , ' Kuolema vuodeosastolla : Kuolevan potilaan hyvän hoidon edellytykset ' , Gerontologia , Vuosikerta. 32 , Nro 1 , Sivut 4-20 . https://doi.org/10.23989/gerontologia.67817

Julkaisun nimi: Kuolema vuodeosastolla : Kuolevan potilaan hyvän hoidon edellytykset
Tekijä: Sarivaara, Sofia; Lämsä, Riikka; Seppälä, Ullamaija
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos
Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Helsingin yliopisto, Yhteiskuntapolitiikka
Päiväys: 2018
Kieli: fin
Sivumäärä: 17
Kuuluu julkaisusarjaan: Gerontologia
ISSN: 0784-0039
URI: http://hdl.handle.net/10138/303448
Tiivistelmä: Tutkimuksessa terveyskeskuksen vuodeosastoa lähestytään kuoleman paikkana kysyen, minkälaiset edellytykset vuodeosasto tarjoaa kuolevan potilaan hyvälle hoidolle. Tutkimukseen teemahaastateltiin yhdeksää hoitajaa kahdeksalta terveyskeskuksen vuodeosastolta Etelä-Suomesta. Analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Kuolevan potilaan hoidon keskeisiä tekijöitä vuodeosastolla ovat osaston tilalliset, ajalliset ja toiminnalliset rakenteet. Ne ilmenevät hoitajien kokemuksissa huomattavissa määrin haasteina mutta myös hyvinä käytäntöinä. Yksityisen tilan puutteen vuoksi kuolevien hoidolle sekä vainajan laittamisen ja hyvästelyn hetkille ei ole tarjota tilanteiden edellyttämiä olosuhteita. Hoitajan ajan niukkuuden vuoksi hoito kaventuu kuolevan ruumiin hoitamiseksi, eikä kiireettömään läsnäoloon ole välttämättä mahdollisuutta edes lähellä kuoleman hetkeä. Toiminnallisena haasteena ovat kuolemasta vaikeneminen sekä kuoleman viime vaiheisiin ajoittuvat potilaiden siirrot. Hyvä kuolevan hoito on luonteeltaan proaktiivista ja jäsentyy kuoleman tunnistamisen ja tunnustamisen sekä kuolemanpiirin luomisen vaiheisiin. Kuolevien hoitaminen on terveyskeskuksen vuodeosastojen tehtävä, mutta niiden ajalliset, tilalliset ja toiminnalliset rakenteet eivät vielä tue parhaalla mahdollisella tavalla tehtävästä huolehtimista. Tarvitaan avointa keskustelua ja aktiivista kehittämistyötä, jotta kuolevan hyvä hoito vuodeosastoilla voi toteutua.
Avainsanat: 3121 Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet
316 Hoitotiede
Tekijänoikeustiedot:


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
67817_Artikkelin_teksti_88682_1_10_20180315.pdf 658.1KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot