Kuolema vuodeosastolla : Kuolevan potilaan hyvän hoidon edellytykset

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos fi
dc.contributor Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) fi
dc.contributor Helsingin yliopisto, Yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.author Sarivaara, Sofia
dc.contributor.author Lämsä, Riikka
dc.contributor.author Seppälä, Ullamaija
dc.date.accessioned 2019-06-25T11:01:01Z
dc.date.available 2019-06-25T11:01:01Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Sarivaara , S , Lämsä , R & Seppälä , U 2018 , ' Kuolema vuodeosastolla : Kuolevan potilaan hyvän hoidon edellytykset ' , Gerontologia , Vuosikerta. 32 , Nro 1 , Sivut 4-20 . https://doi.org/10.23989/gerontologia.67817 en
dc.identifier.issn 0784-0039
dc.identifier.other PURE: 107123733
dc.identifier.other PURE UUID: 56dc0c59-91ea-4e66-82af-1b503b078b26
dc.identifier.other RIS: urn:A994F340FB64BA75EEBFDDBA86EA0971
dc.identifier.other ORCID: /0000-0001-8298-6579/work/48889424
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/303448
dc.description.abstract Tutkimuksessa terveyskeskuksen vuodeosastoa lähestytään kuoleman paikkana kysyen, minkälaiset edellytykset vuodeosasto tarjoaa kuolevan potilaan hyvälle hoidolle. Tutkimukseen teemahaastateltiin yhdeksää hoitajaa kahdeksalta terveyskeskuksen vuodeosastolta Etelä-Suomesta. Analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Kuolevan potilaan hoidon keskeisiä tekijöitä vuodeosastolla ovat osaston tilalliset, ajalliset ja toiminnalliset rakenteet. Ne ilmenevät hoitajien kokemuksissa huomattavissa määrin haasteina mutta myös hyvinä käytäntöinä. Yksityisen tilan puutteen vuoksi kuolevien hoidolle sekä vainajan laittamisen ja hyvästelyn hetkille ei ole tarjota tilanteiden edellyttämiä olosuhteita. Hoitajan ajan niukkuuden vuoksi hoito kaventuu kuolevan ruumiin hoitamiseksi, eikä kiireettömään läsnäoloon ole välttämättä mahdollisuutta edes lähellä kuoleman hetkeä. Toiminnallisena haasteena ovat kuolemasta vaikeneminen sekä kuoleman viime vaiheisiin ajoittuvat potilaiden siirrot. Hyvä kuolevan hoito on luonteeltaan proaktiivista ja jäsentyy kuoleman tunnistamisen ja tunnustamisen sekä kuolemanpiirin luomisen vaiheisiin. Kuolevien hoitaminen on terveyskeskuksen vuodeosastojen tehtävä, mutta niiden ajalliset, tilalliset ja toiminnalliset rakenteet eivät vielä tue parhaalla mahdollisella tavalla tehtävästä huolehtimista. Tarvitaan avointa keskustelua ja aktiivista kehittämistyötä, jotta kuolevan hyvä hoito vuodeosastoilla voi toteutua. fi
dc.format.extent 17
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartof Gerontologia
dc.rights en
dc.subject 3121 Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet en
dc.subject 316 Hoitotiede en
dc.title Kuolema vuodeosastolla : Kuolevan potilaan hyvän hoidon edellytykset fi
dc.type Artikkeli
dc.description.version Peer reviewed
dc.identifier.doi https://doi.org/10.23989/gerontologia.67817
dc.type.uri info:eu-repo/semantics/other
dc.type.uri info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
67817_Artikkelin_teksti_88682_1_10_20180315.pdf 658.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record