Kelan tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus. Kuntoutujien ja kuntoutuksen palveluntuottajien kokemuksia

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061119961
Title: Kelan tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus. Kuntoutujien ja kuntoutuksen palveluntuottajien kokemuksia
Author: Karhula, Maarit; Heiskanen, Tuija; Seppänen-Järvelä, Riitta
Publisher: Kela
Published in: Helsinki
Date: 2019-06-26
Language: fi
Number of pages: 103
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan raportteja
ISBN: 978-952-284-068-4 (pdf)
ISSN: 2343-2780 (ISSN-L)
2343-2799 (verkkojulkaisu)
URI: http://www.kela.fi/tutkimus
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061119961
http://hdl.handle.net/10138/303497
Abstract: Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet (ns. tule-sairaudet) aiheuttivat vuonna 2016 eniten sairauspoissaoloja, ja ne ovat toiseksi yleisin syy hakeutua Kelan kuntoutukseen. Tämä tutkimus tuottaa moninäkökulmaista tietoa Kelan järjestämien Tules-kuntoutuskurssien toteutuksesta ja toimivuudesta, asiakaslähtöisyydestä ja kuntoutujan roolista sekä kuntoutujien kokemuksista kuntoutuksen vaikutuksista arkeen. Tutkimus toteutettiin vuosina 2016–2018. Monimenetelmällisen tutkimuksen aineistoina olivat kuntoutujille ja palveluntuottajille suunnatut kyselyt, kuntoutujien ja palveluntuottajien ryhmähaastattelut sekä kuntoutujien Omat tavoitteeni -lomakkeet. Kuntoutujien kyselyyn vastasi 1 839 kuntoutujaa, joista laitosmuotoiseen kuntoutukseen oli osallistunut 1 441 kuntoutujaa ja avomuotoiseen kuntoutukseen 398 kuntoutujaa. Palveluntuottajien kyselyyn vastasi 26 palveluntuottajaa. Kuntoutujien ja palveluntuottajien ryhmähaastatteluja toteutettiin molempia 10. Kuntoutujien omat tavoitteet -lomakkeita analysoitiin 75, ja niissä oli yhteensä 161 tavoitetta. Tulosten perusteella Tules-kuntoutuksessa kuntoutujia ohjattiin liikkumaan ja fyysiseen aktiivisuuteen monipuolisesti ja ammattitaitoisesti. Kuntoutujat ja palveluntuottajat kokivat positiivisena kuntoutuksen ryhmämuotoisuuden ja vertaistuen. Kuntoutus auttoi hallitsemaan kipua arkielämässä sekä paransi kuntoutujien kokemaa työkykyä. Palvelukuvaus mahdollisti kuntoutuksen toteuttamisen asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti. Kehittämiskohteita Tules-kuntoutuksessa olivat kuntoutukseen ohjautuminen, pienryhmien käyttö, arjen ympäristöissä tehtävä harjoittelu sekä sen ohjaus, yhteydenpito ja harjoitteluun sitouttaminen. Kuntoutujat ja palveluntuottajat pitivät tavoitetyöskentelyä tärkeänä, mutta kuntoutujien omien tavoitteiden tulisi ohjata nykyistä selkeämmin kuntoutujien toimintaa koko kuntoutusprosessin ajan. Lisäksi työelämäyhteyttä tulisi vahvistaa ja kuntoutujien tavoitteet tulisi kiinnittää työelämään nykyistä paremmin.
Subject: tuki- ja liikuntaelimet
tuki- ja liikuntaelinten taudit
kuntoutus
kuntoutujat
palveluntuottajat
kuntoutuspalvelut
avokuntoutus
ryhmäkuntoutus
vaikuttavuus
asiakaslähtöisyys
osallistaminen
kokemukset
kyselytutkimus
haastattelututkimus
tavoitteet
vertaistuki
elämänlaatu
kipu
työkyky
harjoitteet
työelämäyhteydet
Kansaneläkelaitos
Peer reviewed: Yes


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja16_saavutettava.pdf 2.255Mb PDF View/Open
Raportteja16LIITTEET_ei-saavutettava.pdf 887.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record