Kelan tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus. Kuntoutujien ja kuntoutuksen palveluntuottajien kokemuksia

Show simple item record

dc.contributor.author Karhula, Maarit
dc.contributor.author Heiskanen, Tuija
dc.contributor.author Seppänen-Järvelä, Riitta
dc.date.accessioned 2019-06-26T12:08:15Z
dc.date.available 2019-06-26T12:08:15Z
dc.date.issued 2019-06-26
dc.identifier.isbn 978-952-284-068-4 (pdf)
dc.identifier.issn 2343-2780 (ISSN-L)
dc.identifier.issn 2343-2799 (verkkojulkaisu)
dc.identifier.uri http://www.kela.fi/tutkimus fi
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2019061119961 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/303497
dc.description.abstract Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet (ns. tule-sairaudet) aiheuttivat vuonna 2016 eniten sairauspoissaoloja, ja ne ovat toiseksi yleisin syy hakeutua Kelan kuntoutukseen. Tämä tutkimus tuottaa moninäkökulmaista tietoa Kelan järjestämien Tules-kuntoutuskurssien toteutuksesta ja toimivuudesta, asiakaslähtöisyydestä ja kuntoutujan roolista sekä kuntoutujien kokemuksista kuntoutuksen vaikutuksista arkeen. Tutkimus toteutettiin vuosina 2016–2018. Monimenetelmällisen tutkimuksen aineistoina olivat kuntoutujille ja palveluntuottajille suunnatut kyselyt, kuntoutujien ja palveluntuottajien ryhmähaastattelut sekä kuntoutujien Omat tavoitteeni -lomakkeet. Kuntoutujien kyselyyn vastasi 1 839 kuntoutujaa, joista laitosmuotoiseen kuntoutukseen oli osallistunut 1 441 kuntoutujaa ja avomuotoiseen kuntoutukseen 398 kuntoutujaa. Palveluntuottajien kyselyyn vastasi 26 palveluntuottajaa. Kuntoutujien ja palveluntuottajien ryhmähaastatteluja toteutettiin molempia 10. Kuntoutujien omat tavoitteet -lomakkeita analysoitiin 75, ja niissä oli yhteensä 161 tavoitetta. Tulosten perusteella Tules-kuntoutuksessa kuntoutujia ohjattiin liikkumaan ja fyysiseen aktiivisuuteen monipuolisesti ja ammattitaitoisesti. Kuntoutujat ja palveluntuottajat kokivat positiivisena kuntoutuksen ryhmämuotoisuuden ja vertaistuen. Kuntoutus auttoi hallitsemaan kipua arkielämässä sekä paransi kuntoutujien kokemaa työkykyä. Palvelukuvaus mahdollisti kuntoutuksen toteuttamisen asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti. Kehittämiskohteita Tules-kuntoutuksessa olivat kuntoutukseen ohjautuminen, pienryhmien käyttö, arjen ympäristöissä tehtävä harjoittelu sekä sen ohjaus, yhteydenpito ja harjoitteluun sitouttaminen. Kuntoutujat ja palveluntuottajat pitivät tavoitetyöskentelyä tärkeänä, mutta kuntoutujien omien tavoitteiden tulisi ohjata nykyistä selkeämmin kuntoutujien toimintaa koko kuntoutusprosessin ajan. Lisäksi työelämäyhteyttä tulisi vahvistaa ja kuntoutujien tavoitteet tulisi kiinnittää työelämään nykyistä paremmin. fi
dc.format.extent 103 fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan raportteja fi
dc.subject tuki- ja liikuntaelimet fi
dc.subject tuki- ja liikuntaelinten taudit fi
dc.subject kuntoutus fi
dc.subject kuntoutujat fi
dc.subject palveluntuottajat fi
dc.subject kuntoutuspalvelut fi
dc.subject avokuntoutus fi
dc.subject ryhmäkuntoutus fi
dc.subject vaikuttavuus fi
dc.subject asiakaslähtöisyys fi
dc.subject osallistaminen fi
dc.subject kokemukset fi
dc.subject kyselytutkimus fi
dc.subject haastattelututkimus fi
dc.subject tavoitteet fi
dc.subject vertaistuki fi
dc.subject elämänlaatu fi
dc.subject kipu fi
dc.subject työkyky fi
dc.subject harjoitteet fi
dc.subject työelämäyhteydet fi
dc.subject Kansaneläkelaitos fi
dc.title Kelan tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus. Kuntoutujien ja kuntoutuksen palveluntuottajien kokemuksia fi
dc.description.reviewstatus peerReviewed fi
dc.relation.numberinseries 16 fi
dc.type.okm C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos fi
dc.publisher.place Helsinki fi
dc.type.refworks Book, Whole fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja16.pdf 601.7Kb PDF View/Open
Raportteja16LIITTEET.pdf 887.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record