The Public Sphere, Feminism, and the Left : The Concept of the Public Sphere in Three Feminist Theorists' Works

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts en
dc.contributor Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma fi
dc.contributor Doktorandprogrammet i genus, kultur och samhällsforskning sv
dc.contributor Doctoral Programme in Gender, Culture and Society en
dc.contributor.author Kinnunen, Heini
dc.date.accessioned 2019-06-27T04:35:01Z
dc.date.available 2019-08-04
dc.date.available 2019-06-27T04:35:01Z
dc.date.issued 2019-08-14
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-5297-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/303510
dc.description.abstract This dissertation provides an analysis of the uses of the concept of the public sphere in the works of three feminist political and social theorists: Nancy Fraser, Iris Marion Young, and Seyla Benhabib. My main argument is that Young, Benhabib, and Fraser all apply the concept of the public sphere as a mediating tool in taking distance to and building alliances with the Left tradition in the context of feminist debates since the second wave. Benhabib’s, Fraser’s, and Young’s discussions on the concept of the public sphere have been analyzed and confronted by many scholars. There are however no comprehensive, contextualized, or detailed analyses of the uses of the concept in their works, and my study is designed to do this. I argue that the negotiating of the Left tradition is a crucial and prevailing element of Benhabib’s, Fraser’s, and Young’s feminist argumentation and of their uses of the concept of the public sphere. In my analysis of my three theorists’ texts I have found four distinct expressions of this negotiation: Firstly, I argue that during the 1980s the concept of the public sphere starts to emerge as a tool of renegotiating Marxist tradition faced with its Critical, postmodern and socialist feminist critics. Secondly, in the discussions on the democratic and political role of civil society before and after the Cold War, the concept of the public sphere figures as a tool to take distance from the authoritarian expressions of political power but also from the un-critical valorization of the private market. Thirdly, the concept of the public sphere figures as a tool to negotiate the so-called shift from the politics of (social) equality to (cultural) difference in social and political theorizing and practice from the 1990s onward. Finally, I argue that the concept of the public sphere has a central role in both broadening the scope of “the political” as well as defending its limits and distinct features for both feminist and socialist movements. Taken together, the analysis of the uses of the concept of the public sphere provides a window to various debates within feminist political and social theorizing and brings out a common thread that runs through all these debates. The taking distance toward, holding on to, and reinterpreting elements of the Left tradition all figure in the feminist debates in which the concept of the public sphere is used in. At another level, the concept of the public sphere is involved in and interpreted differently in various discussions, and it is precisely these different debates that construct the concept of the public sphere and brings out previously unnoticed aspects of it. en
dc.description.abstract Väitöskirja tutkii julkisuuden käsitteen käyttöä kolmen feministisen politiikan teoreetikon, Nancy Fraserin, Iris Marion Youngin ja Seyla Benhabibin teksteissä. Työssä osoitetaan, kuinka Benhabib, Young ja Fraser käyttävät julkisuuden käsitettä eräänlaisena sovittelun välineenä vasemmistolaisen ja feministisen ajatteluperinteen välillä: Yhtäältä teoreetikot ottavat julkisuuden käsitteen avulla etäisyyttä vasemmistolaisen tradition aspekteihin, ja toisaalta teoreetikot nojaavat julkisuuden käsitteeseen pitääkseen kiinni vasemmistolaiseen perinteeseen liittyvistä kysymyksistä osana feminististä keskustelua. Työ tarjoaa uuden näkökulman Benhabibin, Fraserin ja Youngin julkisuuden käsitettä koskeviin keskusteluihin, joista ei ole vielä tehty yksityiskohtaista ja kattavaa analyysiä. Työssä väitetään ensiksi, että 1980-luvulla julkisuuden käsite alkaa muodostua teoretisoinnin välineeksi Fraserin, Youngin ja Benhabibin teksteissä, joissa Marxilaisen teorian ja sosialistisen politiikan tavoitteita ja aspekteja arvioidaan ja uudelleen tulkitaan niin kriittisestä, postmodernista kuin feministisestä näkökulmasta. Toiseksi, työssä tuodaan esiin, kuinka julkisuuden käsite on olennainen osa kylmän sodan lopun aikaisia ja jälkeisiä poliittisen teorian keskusteluja, joissa Benhabib, Young ja Fraser korostavat kansalaisyhteiskunnan demokraattista roolia autoritäärisen valtion sekä yksityisten markkinoiden kriittisenä vastavoimana. Kolmanneksi, julkisuuden käsite toimii Benhabibin, Youngin, ja Fraserin teksteissä välineenä neuvotella erojen politiikan ja (taloudellisen) tasa-arvon politiikan suhdetta 1990-luvulta lähtien. Neljänneksi, aina 1980-luvulta 2010-luvun puoliväliin saakka Benhabib, Fraser ja Young käyttävät julkisuuden käsitettä puolustaessaan ja uudelleen neuvotellessaan ”poliittisen” merkitystä niin sosialististen kuin feminististen liikkeiden kontekstissa. Kaiken kaikkiaan julkisuuden käsitteellä on keskeinen rooli feministisissä keskusteluissa, joissa Fraser, Young ja Benhabib ottavat kriittistä etäisyyttä tiettyihin vasemmistolaisen teoreettisen ja poliittisen perinteen aspekteihin, ja samalla puolustavat ja uudelleen määrittelevät yhtymäkohtia vasemmistolaisen ja feministisen keskustelun välillä. Samaan aikaan väitöskirja osoittaa, kuinka julkisuuden käsite itsessään rakentuu näiden kontekstisidonnaisten ja poliittisteoreettisten debattien varaan. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-5296-1
dc.relation.isformatof Unigrafia Oy: Helsingin yliopisto, 2019
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject sukupuolentutkimus
dc.title The Public Sphere, Feminism, and the Left : The Concept of the Public Sphere in Three Feminist Theorists' Works en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Pulkkinen, Tuija
dc.ths Elomäki, Anna
dc.opn Lettow, Susanne
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ThePubli.pdf 1.902Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record