Zoonoottiset taudinaiheuttajat tuontikoirissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/303527
Title: Zoonoottiset taudinaiheuttajat tuontikoirissa
Author: Rossow, Heidi; Joutsen, Suvi; Tuominen, Pirkko
Publisher: Ruokavirasto
Date: 2019-06
Language: fi
Belongs to series: Ruokaviraston tutkimuksia 2/2019
ISBN: 978-952-358-004-6
ISSN: 2490-1180
URI: http://hdl.handle.net/10138/303527
Abstract: Koiran hankinta ulkomailta on yhä suositumpaa. Tuontimäärien kasvaessa on herännyt myös kysymys koirien mahdollisesti kantamista taudinaiheuttajista. Tässä riskinarvioinnissa kartoitetaan, aiheuttaako koirien tuominen Suomeen tautiriskiä ihmisille tai eläimille Suomessa. Tutkimuksessa on arvioitu erityisesti rabieksen ja myyräekinokokin maahantulon ja maassa leviämisen riskiä tuontikoirien kautta. Projektia varten tehtiin tutkimus, jossa maahan tulevista koirista otettiin laboratorionäytteitä. Näytteistä tutkittiin koirien rabiesrokotevasta-ainetasot, Brucella canis, Echinococcus multilocularis (myyräekinokokki) sekä ESBL:n ja MRSA:n kantajuus. Lisäksi koirien näytteitä on tutkittu seuraavien loisten varalta: Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens ja Leishmania infantum (leishmanioosi). Tuontikoirista otetuista näytteistä saatujen tietojen ja julkaistun tieteellisen tutkimuksen lisäksi perustamme arviomme asiantuntijahaastatteluihin. Tutkimuksessa todettiin puutteita koirien rabiesrokotevasta-ainetasoissa. Lisäksi ESBL-kantajuus oli yleistä tietyistä maista tuoduilla koirilla. Koiran alkuperämaa ja olosuhteet, joista koira on lähtöisin, vaikuttavat tautiriskiin.Det har blivit allt populärare att skaffa hund från utlandet. När importmängderna ökar väcks frågan om eventuella risker orsakade av sjukdomar som hundarna bär med sig. I den här rapporten kartlägger vi de eventuella sjukdomsriskerna för människor och hundar i Finland som importen av hundar kan leda till. I studien har risken för import och spridning särskilt av rabies och rävens dvärgbandmask i landet via importhundar bedömts. För projektet gjordes en undersökning i vilken laboratorieprov togs av hundar som anlände till Finland. I proven undersöktes nivåerna av rabiesvaccinantikroppar, Brucella canis, Echinococcus multilocularis (rävens dvärgbandmask) samt bärarskap av ESBL och MRSA. Dessutom undersöktes hundproven för följande parasiter: Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens och Leishmania infantum (leishmanios). Förutom resultaten av de prov som togs av importhundar och publicerad vetenskaplig forskning baserar vi vår bedömning på intervjuer med experter. I studien konstaterade vi brister i hundarnas nivåer av rabiesvaccinantikroppar. Dessutom var bärarskap av ESBL vanligt hos hundar importerade från vissa länder. Hundens ursprungsland och de förhållanden som hunden kommer från påverkar risken för sjukdom.Importing dogs has become more and more popular in recent years. As the number of imports grows, concern about the introduction of foreign pathogens to Finland with cross-border transport of dogs has risen. The primary objective of this risk assessment was to recognize and describe the risks of entry and spread of rabies and Echinococcus multilocularis into the country trough dog trade. For this project, a study, including laboratory sampling, was conducted. The samples were screened for rabiesvaccination titers, Brucella canis, E. multilocularis and multidrug-resistant bacteria (ESBL and MRSA). In addition, the prevalence of Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens and Leishmania infantum was determined. Besides laboratory screening and published scientific studies, our evaluation is based on interviews of specialists. Our study indicates that an alarming proportion of imported dogs have no rabies vaccination antibodies. In addition, dogs imported from certain countries were often found to be ESBL carriers. The country of origin and the environment in which the dog has lived, have an impact on the disease risk.
Subject: tuontikoira
rescue-koira
katukoira
rabies
myyräekinokokki
Brucella canis
Echinococcus multilocularis
ESBL
MRSA
dirofilaria
leishmania
riskinarviointi
Rights: CC BY-ND 4.0


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
2019_2_Zoonoott ... uttajat tuontikoirissa.pdf 1.714Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record