Toimeentulotuen saajien lääkekorvausoikeudet ja lääkkeiden käyttö

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/303635

Citation

Aaltonen , K , Lekander , K , Ahola , E & Hiilamo , H 2018 , ' Toimeentulotuen saajien lääkekorvausoikeudet ja lääkkeiden käyttö ' , Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti , Vuosikerta. 55 , Nro 4 , Sivut 321-334 . https://doi.org/10.23990/sa.68862

Title: Toimeentulotuen saajien lääkekorvausoikeudet ja lääkkeiden käyttö
Author: Aaltonen, Katri; Lekander, Kaarlo; Ahola, Elina; Hiilamo, Heikki
Contributor: Helsingin yliopisto, Yhteiskuntapolitiikka
Date: 2018
Language: fin
Number of pages: 14
Belongs to series: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti
ISSN: 0355-5097
URI: http://hdl.handle.net/10138/303635
Abstract: Eriarvoisuus terveyspalvelujen laadussa ja saatavuudessa voi vahvistaa sosioekonomisia terveyseroja. Toimeentulotuen saajat sairastavat ja käyttävät julkisia terveyspalveluja muuta saman ikäistä väestöä enemmän. Tutkimuksessa vertailtiin rekisteriaineiston avulla toimeentulotuen saajien (N=37 836) ja ei-toimeentulotuen saajien (N=430 997) lääkekorvausoikeuksia ja lääkkeiden käyttöä Helsingissä vuonna 2010. Menetelminä käytettiin vakiointia ja logistista regressioanalyysia. Kun erot ikä- ja sukupuolirakenteessa, maahanmuuttajataustassa, tulotasossa ja opiskelijoiden osuudessa vakioidaan, toimeentulotuen saajilla on ei-toimeentulotuen saajia useammin lääkekorvausoikeuksia (20 % vs. 15 %) sekä psyykensairauksiin (34 % vs. 14 %), astmaattisiin sairauksiin (11 % vs. 5 %), diabetekseen (6 % vs. 3 %) ja sydän- ja verisuonisairauksiin (21 % vs. 13 %) liittyviä lääkeostoja. Psyykenlääkkeiden käyttö yleistyy toimeentulotuen saantikuukausien määrän kasvaessa, mutta psyyken sairauden vuoksi erityiskorvaukseen oikeutetut saavat toimeentulotukea yleisimmin vain muutaman kuukauden. Psyykenlääkityksen (korvausoikeus tai lääkeosto) ja toimeentulotuen saannin yhteys on samansuuntainen kantaväestöllä ja maahanmuuttajilla (toimeentulotukea 1–3 kuukautta ja 10–12 kuukautta saaneilla ristitulosuhteet (OR) 2,8 [2,7–2,9] ja 5,3 [5,0–5,5] kantaväestöllä; 2,4 [1,9–3,2] ja 7,8 [6,4–9,5] OECD-maista saapuneilla; 2,3 [1,8–3,0] ja 3,6 [2,9–4,3] entisen Neuvostoliiton alueelta saapuneilla; ja 2,0 [1,6–2,6] ja 5,1 [4,4–6,0] muista kuin em. maista saapuneilla, kun vertailuryhmänä ei-toimeentulotuen saajat). Tutkimus vahvistaa käsitystä sairaudesta osana huono-osaisuutta. Terveysongelmien yleisyys on syytä ottaa huomioon toimeentulotuen saajien palveluita suunniteltaessa.
Subject: 5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka
lääkkeet
toimeentulotuki
terveyserot
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
68862_Artikkelin_teksti_108690_1_10_20181204.pdf 141.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record