Toimeentulotuen saajien lääkekorvausoikeudet ja lääkkeiden käyttö

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.author Aaltonen, Katri
dc.contributor.author Lekander, Kaarlo
dc.contributor.author Ahola, Elina
dc.contributor.author Hiilamo, Heikki
dc.date.accessioned 2019-06-29T21:48:53Z
dc.date.available 2021-01-10T03:45:55Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Aaltonen , K , Lekander , K , Ahola , E & Hiilamo , H 2018 , ' Toimeentulotuen saajien lääkekorvausoikeudet ja lääkkeiden käyttö ' , Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti , Vuosikerta. 55 , Nro 4 , Sivut 321-334 . https://doi.org/10.23990/sa.68862 en
dc.identifier.issn 0355-5097
dc.identifier.other PURE: 121915933
dc.identifier.other PURE UUID: ced86873-4979-4e36-a12f-5bdee86e204e
dc.identifier.other RIS: urn:7693F3C84F7A341BBA9428A3C5F40196
dc.identifier.other ORCID: /0000-0003-4886-4935/work/66776701
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/303635
dc.description.abstract Eriarvoisuus terveyspalvelujen laadussa ja saatavuudessa voi vahvistaa sosioekonomisia terveyseroja. Toimeentulotuen saajat sairastavat ja käyttävät julkisia terveyspalveluja muuta saman ikäistä väestöä enemmän. Tutkimuksessa vertailtiin rekisteriaineiston avulla toimeentulotuen saajien (N=37 836) ja ei-toimeentulotuen saajien (N=430 997) lääkekorvausoikeuksia ja lääkkeiden käyttöä Helsingissä vuonna 2010. Menetelminä käytettiin vakiointia ja logistista regressioanalyysia. Kun erot ikä- ja sukupuolirakenteessa, maahanmuuttajataustassa, tulotasossa ja opiskelijoiden osuudessa vakioidaan, toimeentulotuen saajilla on ei-toimeentulotuen saajia useammin lääkekorvausoikeuksia (20 % vs. 15 %) sekä psyykensairauksiin (34 % vs. 14 %), astmaattisiin sairauksiin (11 % vs. 5 %), diabetekseen (6 % vs. 3 %) ja sydän- ja verisuonisairauksiin (21 % vs. 13 %) liittyviä lääkeostoja. Psyykenlääkkeiden käyttö yleistyy toimeentulotuen saantikuukausien määrän kasvaessa, mutta psyyken sairauden vuoksi erityiskorvaukseen oikeutetut saavat toimeentulotukea yleisimmin vain muutaman kuukauden. Psyykenlääkityksen (korvausoikeus tai lääkeosto) ja toimeentulotuen saannin yhteys on samansuuntainen kantaväestöllä ja maahanmuuttajilla (toimeentulotukea 1–3 kuukautta ja 10–12 kuukautta saaneilla ristitulosuhteet (OR) 2,8 [2,7–2,9] ja 5,3 [5,0–5,5] kantaväestöllä; 2,4 [1,9–3,2] ja 7,8 [6,4–9,5] OECD-maista saapuneilla; 2,3 [1,8–3,0] ja 3,6 [2,9–4,3] entisen Neuvostoliiton alueelta saapuneilla; ja 2,0 [1,6–2,6] ja 5,1 [4,4–6,0] muista kuin em. maista saapuneilla, kun vertailuryhmänä ei-toimeentulotuen saajat). Tutkimus vahvistaa käsitystä sairaudesta osana huono-osaisuutta. Terveysongelmien yleisyys on syytä ottaa huomioon toimeentulotuen saajien palveluita suunniteltaessa. fi
dc.format.extent 14
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartof Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti
dc.rights en
dc.subject 5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka en
dc.subject lääkkeet en
dc.subject toimeentulotuki en
dc.subject terveyserot en
dc.title Toimeentulotuen saajien lääkekorvausoikeudet ja lääkkeiden käyttö fi
dc.type Artikkeli
dc.description.version Peer reviewed
dc.identifier.doi https://doi.org/10.23990/sa.68862
dc.type.uri info:eu-repo/semantics/other
dc.type.uri info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
68862_Artikkelin_teksti_108690_1_10_20181204.pdf 141.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record