Kettuterriereiden ja parsonrusselinterriereiden välimuotoiseen lanne-ristinikamaan liittyvät tyypilliset röntgenlöydökset

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201907033145
Title: Kettuterriereiden ja parsonrusselinterriereiden välimuotoiseen lanne-ristinikamaan liittyvät tyypilliset röntgenlöydökset
Author: Järvinen, Pilvi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201907033145
http://hdl.handle.net/10138/303809
Thesis level: master's thesis
Abstract: Välimuotoinen lanne-ristinikama on rakenteeltaan poikkeava nikama viimeisen lannenikaman ja ristiluun liitoskohdassa. Epämuodostuma on synnynnäinen ja perinnöllinen. Sen esiintyvyys eri koiraroduissa vaihtelee. Välimuotoisen lanne-ristinikaman tiedetään altistavan alueen välilevyjen rappeumamuutoksille ja cauda equina -syndroomalle. Välimuotoinen lanne-ristinikama todetaan röntgenkuvista. Tämän alkuperäistutkimuksen sisältävän tutkielman tarkoituksena oli röntgenkuva-aineiston avulla selvittää välimuotoiseen lanne-ristinikamaan liittyviä rakenteellisia piirteitä sileä- ja karkeakarvaisilla kettuterriereillä sekä parsonrusselinterriereillä. Vastaavaa tutkimusta ei ole aikaisemmin tehty kyseisten rotujen osalta. Lisäksi välimuotoista lanne-ristinikamaa on tutkittu melko vähän pienillä ja keskikokoisilla koiraroduilla. Tutkimusaineisto koostui aikavälillä 1.1.2013-15.4.2019 välimuotoisen lanne-ristinikaman varalta tutkittujen kettuterriereiden ja parsonrusselinterriereiden röntgenkuvista. Tutkimuksessa käytiin läpi yhteensä 170 koiran röntgenkuvat. Näistä 142 oli parsonrusselinterriereitä, 23 sileäkarvaisia kettuterriereitä ja 5 karkeakarvaisia kettuterriereitä. Jokaisen koiran röntgenkuvista määritettiin viidennen ja kuudennen sekä kuudennen ja seitsemännen lannenikaman suhteelliset pituudet. Lisäksi määritettiin antiklinaalisen nikaman paikka. Tutkimuksen hypoteesina oli, että kuudennen lannenikaman pituus suhteessa viidennen lannenikaman pituuteen on lyhentynyt koirilla, joilla on välimuotoinen lanne-ristinikama. Toisena hypoteesina oli, että koirilla, joilla on vain kuusi lannenikamaa, antiklinaalinen nikama sijaitsee edempänä selkärangassa, kuin koirilla, joilla on seitsemän lannenikamaa. Lisäksi työssä tutkittiin viimeisen sekä toiseksi viimeisen lannenikaman paikkaa suhteessa suoliluun reunaan. Työssä tarkasteltiin myös välimuotoisen lanne-ristinikaman yhteyttä poikkeamiin viimeisessä kylkiluuparissa sekä ensimmäisen häntänikaman luutumista ristiluuhun koirilla, joilla on todettu välimuotoinen lanne-ristinikama, sekä koirilla, joilla ei ole välimuotoista lanne-ristinikamaa. Parsonrusselinterriereillä välimuotoinen lanne-ristinikama esiintyi 30,2 %:lla tutkimukseen valikoituneista koirista. Vastaava luku sileäkarvaisilla kettuterriereillä oli 91,3 % ja karkeakarvaisilla kettuterriereillä 60,0 %. Kuudennen lannenikaman pituus suhteessa viidennen lannenikaman pituuteen oli lyhentynyt koirilla, joilla oli välimuotoinen lanne-ristinikama verrattuna koiriin, joilla ei ollut välimuotoista lanne-ristinikamaa. Samanlainen trendi havaittiin myös seitsemännen lannenikaman pituudessa suhteessa kuudenteen lannenikamaan. Antiklinaalisen nikaman paikassa havaittiin siirtymä kraniaalisuuntaan 14,7 % tapauksista niillä koirilla, joilla oli vain kuusi lannenikamaa. Vastaava luku koirilla, joilla ei ollut merkkejä välimuotoisesta lanne-ristinikamasta oli 2,9 %. Poikkeamia viimeisen kylkiluuparin rakenteessa havaittiin 53,7 %:lla koirista, joilla oli todettu jokin välimuotoisen lanne-ristinikaman muoto. Koirilla, joilla oli vain kuusi lannenikamaa, viimeiset kylkiluut puuttuivat tai olivat vajaasti kehittyneet 76,5 %:lla. Vastaava luku koirilla, joilla ei ollut merkkejä välimuotoisesta lanne-ristinikamasta oli 3,9 %. Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että kettuterriereiden ja parsonrusselinterriereiden välimuotoiseen lanne-ristinikamaan liittyy tiettyjä ominaispiirteitä, joiden esiintyminen on todennäköisempää, kun koiralla on välimuotoinen lanne-ristinikama.
Subject: välimuotoinen lanne-ristinikama
sakralisaatio
cauda equina -syndrooma
koira
kettuterrieri
parsonrusselinterrieri
Full text embargoed until: 2022-05-14


Files in this item

Files Size Format View

Embargo on files ends: 2022-05-14

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record