Synnytysvaikeudet bordercollieilla : kirjallisuuskatsaus ja kyselytutkimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201907033158
Title: Synnytysvaikeudet bordercollieilla : kirjallisuuskatsaus ja kyselytutkimus
Author: Miikkulainen, Melinda
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201907033158
http://hdl.handle.net/10138/303822
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä lisensiaatin tutkielma tehtiin Suomen bordercolliet ja australiankelpiet ry:n aloitteesta. Rotujärjestö on ollut huolissaan siitä, että rodulla tehdään paljon keisarileikkauksia. Tutkielman kyselytutkimus bordercollieiden synnytysvaikeuksista toteutettiin pilottitutkimuksena, ja se oli osa laajempaa kyselyä koirien lisääntymisongelmista ja pentujen kehityshäiriöistä. Lisäksi tässä lisensiaatin tutkielmassa käsitellään koirien normaalia synnytystä ja synnytysvaikeutta kirjallisuuskatsauksen muodossa. Synnytysvaikeudella tarkoitetaan tilannetta, jossa emä ei saa synnytettyä pentua ilman ulkopuolista apua tai jos emällä esiintyy epänormaalin paljon vaikeuksia synnytyksen yhteydessä. Tavallisin syy koirien synnytysvaikeuteen on emän polttoheikkous, josta aiheutuu jopa 72 % synnytysvaikeuksista. Toiseksi yleisin syy on sikiön virheasento. Synnytysvaikeutta hoidetaan antamalla manuaalista synnytysapua, lääkkeellistä hoitoa tai suorittamalla keisarileikkaus. Lääkkeellinen hoito auttaa synnytysvaikeuteen noin 40 %:ssa tapauksista ja loput päätyvät keisarileikkaukseen. Kyselytutkimuksessa oli tarkoitus kartoittaa Suomen bordercollieiden synnytysvaikeuksia, näiden esiintyvyyttä, keisarileikkauksien määrää ja syitä sekä synnytysvaikeuden esiintyvyyden muutosta ajan saatossa. Tarkoituksena oli selvittää, ovatko bordercollieiden synnytysvaikeudet ja keisarileikkaukset lisääntyneet Suomessa. Kysely suunnattiin bordercollieiden kasvattajille Suomessa, ja se oli jaettu kymmenen vuoden jaksoihin, jotta mahdollisia muutoksia esiintyvyyksissä voitiin tarkastella. Vastauksista kertyi 97 synnytystä, joissa 20:ssa ilmeni synnytysvaikeutta. Vastaukset jakautuivat 1990-luvulle (n=1), vuosille 2000–2009 (n=4) ja vuosille 2010–2019 (n=19). Aineiston mukaan Suomessa bordercollieilla esiintyy synnytysvaikeutta 21 %:ssa synnytyksistä, mikä vaikuttaa olevan kirjallisuudessa kaikilla roduilla arvioituun 16 %:n esiintyvyyteen nähden suurempi. Synnytysvaikeuden tai keisarileikkausten esiintyvyys bordercollieilla ei ole aineiston mukaan muuttunut tilastollisesti merkitsevästi kahtena viime vuosikymmenenä, mutta aineisto on hyvin pieni. Bordercollieiden keisarileikkaukseen johtaneiden synnytysvaikeuksien osuus oli suurempi (n. 70 %) verrattuna kirjallisuudessa esiintyvään arvioon kaikilla roduilla (60 %). Bordercollieiden synnytysvaikeuksista on niukasti tietoa saatavilla, sillä kyseinen rotu ei varsinaisesti edusta synnytysvaikeuden riskirotuja. Rodulla vaikuttaisi kuitenkin esiintyvän synnytysvaikeutta keskimääräistä enemmän, mikä antaa aihetta laajemmalle selvitykselle.
Subject: synnytysvaikeus dystokia lisääntyminen koira bordercollie
Full text embargoed until: 2022-05-14


Files in this item

Files Size Format View

Embargo on files ends: 2022-05-14

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record