Arkaluontoiset ja marginaaliset aiheet Suomen historian opetuksessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/303861

Citation

Hakoköngäs , J E , Sakki , I H , Kello , K , Pirttilä-Backman , A-M & Salapuro , H-M 2019 , ' Arkaluontoiset ja marginaaliset aiheet Suomen historian opetuksessa ' , Kasvatus & Aika , Vuosikerta. 13 , Nro 2 , Sivut 36–52 . https://doi.org/10.33350/k&a.69060

Title: Arkaluontoiset ja marginaaliset aiheet Suomen historian opetuksessa
Author: Hakoköngäs, Juho Eemeli; Sakki, Inari Hannele; Kello, Katrin; Pirttilä-Backman, Anna-Maija; Salapuro, Hanna-Mari
Contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto, Everyday thinking and arguing research group
Helsingin yliopisto, Sosiaalipsykologia
Date: 2019
Language: fin
Number of pages: 17
Belongs to series: Kasvatus & Aika
ISSN: 1797-2299
URI: http://hdl.handle.net/10138/303861
Abstract: Tässä artikkelissa tarkastelemme historian opettajien käsityksiä Suomen historian arkaluontoisista ja marginaalisista aiheista, sekä sitä, miten opettajat ratkovat näihin aiheisiin liittyviä kysymyksiä työssään. Empiirinen aineisto on kerätty haastatteluin ja kyselyllä vuosina 2015–2016. Opettajien vastausten analysoinnissa ja tulkinnassa hyödynnetään taustateoriana sosiaalisten representaatioiden teoriaa (Moscovici 2008; Sakki, Menard & Pirttilä-Backman 2017). Tutkimuksessa arkaluontoisella viitataan historian sisältöihin, joiden käsittelyn opettajat kokevat vaativan erityistä varovaisuutta tai hienotunteisuutta. Marginaalisella tarkoitetaan aiheita, joiden opettajat kokevat jäävän historian opetuksessa sivuun tai joiden he katsovat täydentävän opetussuunnitelmassa tai oppimateriaaleissa tarjottuja historian opetuksen sisältöjä. Tutkimus osoittaa, että opettajat kokevat naisten ja vähemmistöjen roolin sekä mikrohistorian useimmin marginaaliin jääviksi aiheiksi. Sotiin ja vähemmistöjen rooliin liittyvät aiheet koetaan useimmin arkaluontoisiksi. Monikulttuurinen luokkaympäristö ja erilaisten oppilaiden kohtaaminen olivat tyypillisiä arkaluontoisuutta aiheuttavia tekijöitä. Tutkimuksen perusteella opettajat osoittivat selvää kiinnostusta pohtivaan, kyseenalaistavaan ja tulkitsevaan historian opetukseen. Marginaalisuuteen ja arkaluontoisuuteen liittyvien haasteiden ratkaiseminen koettiin opetusta rikastavaksi tekijäksi.
Subject: 5144 Sosiaalipsykologia
Historian opetus
Arkaluontoisuus
Marginaalisuus
Historiapolitiikka
Historiallinen identiteetti
Sosiaaliset representaatiot
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
69060_Artikkelin_teksti_122239_2_10_20190617.pdf 514.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record