Arkaluontoiset ja marginaaliset aiheet Suomen historian opetuksessa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/303861

Lähdeviite

Hakoköngäs , J E , Sakki , I H , Kello , K , Pirttilä-Backman , A-M & Salapuro , H-M 2019 , ' Arkaluontoiset ja marginaaliset aiheet Suomen historian opetuksessa ' , Kasvatus & Aika , Vuosikerta. 13 , Nro 2 , Sivut 36–52 . https://doi.org/10.33350/k&a.69060

Julkaisun nimi: Arkaluontoiset ja marginaaliset aiheet Suomen historian opetuksessa
Toissijainen nimi: Sensitive and marginal topics in Finnish history teaching
Tekijä: Hakoköngäs, Juho Eemeli; Sakki, Inari Hannele; Kello, Katrin; Pirttilä-Backman, Anna-Maija; Salapuro, Hanna-Mari
Tekijän organisaatio: Valtiotieteellinen tiedekunta
Sosiaalipsykologia
Helsinki Inequality Initiative (INEQ)
Everyday thinking and arguing research group
Opettajien akatemia
Päiväys: 2019
Kieli: fin
Sivumäärä: 17
Kuuluu julkaisusarjaan: Kasvatus & Aika
ISSN: 1797-2299
DOI-tunniste: https://doi.org/10.33350/k&a.69060
URI: http://hdl.handle.net/10138/303861
Tiivistelmä: Tässä artikkelissa tarkastelemme historian opettajien käsityksiä Suomen historian arkaluontoisista ja marginaalisista aiheista, sekä sitä, miten opettajat ratkovat näihin aiheisiin liittyviä kysymyksiä työssään. Empiirinen aineisto on kerätty haastatteluin ja kyselyllä vuosina 2015–2016. Opettajien vastausten analysoinnissa ja tulkinnassa hyödynnetään taustateoriana sosiaalisten representaatioiden teoriaa (Moscovici 2008; Sakki, Menard & Pirttilä-Backman 2017). Tutkimuksessa arkaluontoisella viitataan historian sisältöihin, joiden käsittelyn opettajat kokevat vaativan erityistä varovaisuutta tai hienotunteisuutta. Marginaalisella tarkoitetaan aiheita, joiden opettajat kokevat jäävän historian opetuksessa sivuun tai joiden he katsovat täydentävän opetussuunnitelmassa tai oppimateriaaleissa tarjottuja historian opetuksen sisältöjä. Tutkimus osoittaa, että opettajat kokevat naisten ja vähemmistöjen roolin sekä mikrohistorian useimmin marginaaliin jääviksi aiheiksi. Sotiin ja vähemmistöjen rooliin liittyvät aiheet koetaan useimmin arkaluontoisiksi. Monikulttuurinen luokkaympäristö ja erilaisten oppilaiden kohtaaminen olivat tyypillisiä arkaluontoisuutta aiheuttavia tekijöitä. Tutkimuksen perusteella opettajat osoittivat selvää kiinnostusta pohtivaan, kyseenalaistavaan ja tulkitsevaan historian opetukseen. Marginaalisuuteen ja arkaluontoisuuteen liittyvien haasteiden ratkaiseminen koettiin opetusta rikastavaksi tekijäksi.
Avainsanat: 5144 Sosiaalipsykologia
Historian opetus
Arkaluontoisuus
Marginaalisuus
Historiapolitiikka
Historiallinen identiteetti
Sosiaaliset representaatiot
Vertaisarvioitu: Kyllä
Tekijänoikeustiedot: cc_by_nc_nd
Pääsyrajoitteet: openAccess
Rinnakkaistallennettu versio: publishedVersion


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
69060_Artikkelin_teksti_122239_2_10_20190617.pdf 514.6KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot