Arkaluontoiset ja marginaaliset aiheet Suomen historian opetuksessa

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/303861

Citation

Hakoköngäs , J E , Sakki , I H , Kello , K , Pirttilä-Backman , A-M & Salapuro , H-M 2019 , ' Arkaluontoiset ja marginaaliset aiheet Suomen historian opetuksessa ' , Kasvatus & Aika , Vuosikerta. 13 , Nro 2 , Sivut 36–52 . https://doi.org/10.33350/k&a.69060

Titel: Arkaluontoiset ja marginaaliset aiheet Suomen historian opetuksessa
Sekundär titel: Sensitive and marginal topics in Finnish history teaching
Författare: Hakoköngäs, Juho Eemeli; Sakki, Inari Hannele; Kello, Katrin; Pirttilä-Backman, Anna-Maija; Salapuro, Hanna-Mari
Upphovmannens organisation: Valtiotieteellinen tiedekunta
Sosiaalipsykologia
Helsinki Inequality Initiative (INEQ)
Everyday thinking and arguing research group
Opettajien akatemia
Datum: 2019
Språk: fin
Sidantal: 17
Tillhör serie: Kasvatus & Aika
ISSN: 1797-2299
DOI: https://doi.org/10.33350/k&a.69060
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/303861
Abstrakt: Tässä artikkelissa tarkastelemme historian opettajien käsityksiä Suomen historian arkaluontoisista ja marginaalisista aiheista, sekä sitä, miten opettajat ratkovat näihin aiheisiin liittyviä kysymyksiä työssään. Empiirinen aineisto on kerätty haastatteluin ja kyselyllä vuosina 2015–2016. Opettajien vastausten analysoinnissa ja tulkinnassa hyödynnetään taustateoriana sosiaalisten representaatioiden teoriaa (Moscovici 2008; Sakki, Menard & Pirttilä-Backman 2017). Tutkimuksessa arkaluontoisella viitataan historian sisältöihin, joiden käsittelyn opettajat kokevat vaativan erityistä varovaisuutta tai hienotunteisuutta. Marginaalisella tarkoitetaan aiheita, joiden opettajat kokevat jäävän historian opetuksessa sivuun tai joiden he katsovat täydentävän opetussuunnitelmassa tai oppimateriaaleissa tarjottuja historian opetuksen sisältöjä. Tutkimus osoittaa, että opettajat kokevat naisten ja vähemmistöjen roolin sekä mikrohistorian useimmin marginaaliin jääviksi aiheiksi. Sotiin ja vähemmistöjen rooliin liittyvät aiheet koetaan useimmin arkaluontoisiksi. Monikulttuurinen luokkaympäristö ja erilaisten oppilaiden kohtaaminen olivat tyypillisiä arkaluontoisuutta aiheuttavia tekijöitä. Tutkimuksen perusteella opettajat osoittivat selvää kiinnostusta pohtivaan, kyseenalaistavaan ja tulkitsevaan historian opetukseen. Marginaalisuuteen ja arkaluontoisuuteen liittyvien haasteiden ratkaiseminen koettiin opetusta rikastavaksi tekijäksi.
Subject: 5144 Sosiaalipsykologia
Historian opetus
Arkaluontoisuus
Marginaalisuus
Historiapolitiikka
Historiallinen identiteetti
Sosiaaliset representaatiot
Referentgranskad: Ja
Licens: cc_by_nc_nd
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: publishedVersion


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
69060_Artikkelin_teksti_122239_2_10_20190617.pdf 514.6Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post