Arkaluontoiset ja marginaaliset aiheet Suomen historian opetuksessa

Show simple item record

dc.contributor.author Hakoköngäs, Juho Eemeli
dc.contributor.author Sakki, Inari Hannele
dc.contributor.author Kello, Katrin
dc.contributor.author Pirttilä-Backman, Anna-Maija
dc.contributor.author Salapuro, Hanna-Mari
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:31:01Z
dc.date.available 2019-07-09T11:31:01Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Hakoköngäs , J E , Sakki , I H , Kello , K , Pirttilä-Backman , A-M & Salapuro , H-M 2019 , ' Arkaluontoiset ja marginaaliset aiheet Suomen historian opetuksessa ' , Kasvatus & Aika , Vuosikerta. 13 , Nro 2 , Sivut 36–52 . https://doi.org/10.33350/k&a.69060
dc.identifier.other PURE: 122075876
dc.identifier.other PURE UUID: 6b5a024d-6d9f-49fa-9ee8-830f82cfdfc8
dc.identifier.other ORCID: /0000-0002-4828-2276/work/59445318
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/303861
dc.description.abstract Tässä artikkelissa tarkastelemme historian opettajien käsityksiä Suomen historian arkaluontoisista ja marginaalisista aiheista, sekä sitä, miten opettajat ratkovat näihin aiheisiin liittyviä kysymyksiä työssään. Empiirinen aineisto on kerätty haastatteluin ja kyselyllä vuosina 2015–2016. Opettajien vastausten analysoinnissa ja tulkinnassa hyödynnetään taustateoriana sosiaalisten representaatioiden teoriaa (Moscovici 2008; Sakki, Menard & Pirttilä-Backman 2017). Tutkimuksessa arkaluontoisella viitataan historian sisältöihin, joiden käsittelyn opettajat kokevat vaativan erityistä varovaisuutta tai hienotunteisuutta. Marginaalisella tarkoitetaan aiheita, joiden opettajat kokevat jäävän historian opetuksessa sivuun tai joiden he katsovat täydentävän opetussuunnitelmassa tai oppimateriaaleissa tarjottuja historian opetuksen sisältöjä. Tutkimus osoittaa, että opettajat kokevat naisten ja vähemmistöjen roolin sekä mikrohistorian useimmin marginaaliin jääviksi aiheiksi. Sotiin ja vähemmistöjen rooliin liittyvät aiheet koetaan useimmin arkaluontoisiksi. Monikulttuurinen luokkaympäristö ja erilaisten oppilaiden kohtaaminen olivat tyypillisiä arkaluontoisuutta aiheuttavia tekijöitä. Tutkimuksen perusteella opettajat osoittivat selvää kiinnostusta pohtivaan, kyseenalaistavaan ja tulkitsevaan historian opetukseen. Marginaalisuuteen ja arkaluontoisuuteen liittyvien haasteiden ratkaiseminen koettiin opetusta rikastavaksi tekijäksi. fi
dc.format.extent 17
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartof Kasvatus & Aika
dc.rights cc_by_nc_nd
dc.rights.uri info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 5144 Sosiaalipsykologia
dc.subject Historian opetus
dc.subject Arkaluontoisuus
dc.subject Marginaalisuus
dc.subject Historiapolitiikka
dc.subject Historiallinen identiteetti
dc.subject Sosiaaliset representaatiot
dc.title Arkaluontoiset ja marginaaliset aiheet Suomen historian opetuksessa fi
dc.title.alternative Sensitive and marginal topics in Finnish history teaching en
dc.type Artikkeli
dc.contributor.organization Valtiotieteellinen tiedekunta
dc.contributor.organization Sosiaalipsykologia
dc.contributor.organization Helsinki Inequality Initiative (INEQ)
dc.contributor.organization Everyday thinking and arguing research group
dc.contributor.organization Opettajien akatemia
dc.description.reviewstatus Peer reviewed
dc.relation.doi https://doi.org/10.33350/k&a.69060
dc.relation.issn 1797-2299
dc.rights.accesslevel openAccess
dc.type.version publishedVersion

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
69060_Artikkelin_teksti_122239_2_10_20190617.pdf 514.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record