Sähkökemiallisten antureiden ja fysikokemiallisten mittaustekniikoiden avulla uutta tietoa sisäilman altisteista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/303984

Citation

Selkäinaho , J , Harmo , P , Visala , A , Salkinoja-Salonen , M , Niiranen , V-M , Korhonen , V T , Luukkaa , J , Siren , H , Lehtonen , M O , Riekkola , M-L , Salonen , H , Andersson , M A , Mikkola , R , Kurnitski , J & Aattela , E 2019 , ' Sähkökemiallisten antureiden ja fysikokemiallisten mittaustekniikoiden avulla uutta tietoa sisäilman altisteista ' , SIY raportti , Vuosikerta. 37 , Sivut 417-422 .

Title: Sähkökemiallisten antureiden ja fysikokemiallisten mittaustekniikoiden avulla uutta tietoa sisäilman altisteista
Alternative title: Electrochemical sensors annd physicochemical analysis as tools for studying human exposure to indoor air contaminants
Author: Selkäinaho, Jorma; Harmo, Panu; Visala, Arto; Salkinoja-Salonen, Mirja; Niiranen, Veli-Matti; Korhonen, Vesa T; Luukkaa, Janne; Siren, Heli; Lehtonen, Markus O.; Riekkola, Marja-Liisa; Salonen, Heidi; Andersson, Maria A; Mikkola, Raimo; Kurnitski, Jarek; Aattela, Elisa
Contributor organization: Kemian osasto
Yliopiston johto
Kestävyystieteen instituutti (HELSUS)
Date: 2019-03-14
Language: fin
Number of pages: 6
Belongs to series: SIY raportti
ISSN: 1237-1866
URI: http://hdl.handle.net/10138/303984
Abstract: Tutkimuskammioihin asennettiin 8 anturia: hiilidioksidi, happi, vetysyanidi, rikkivety, VOC anturi (tVOC ja CO2 ekvivalentti VOC), palavat kaasut, lämpötila, kosteus. Mittaustulokset tallentuivat Arduino-mikrokontrollerin kautta minuutin väliajoin PC-tietokoneelle AgilentVEE 9.3 ohjelmalla, joka toimi myös grafiikkanäyttönä. Vakavasti sisäilmahaittaisista rakennuksista peräisin olleet materiaalit kerryttivät kosteaan kammioilmaan atmosfäärin, jonka mittausvasteet poikkesivat verrokeista. Vetysyanidin lisäys kammioilmaan (> 5 ppm) pysäytti joidenkin materiaalien hiilidioksidi- ja tVOC emissiot, mutta emissiot palautuivat, mikä viittaa päästöjä emittoivien mikrobien syaniditoleranssiin. Kapillaarielektroforeettinen analyysi antoi viitteitä siitä, että sisäilmaongelmaisista tiloista kerätyt tiivistevedet sisälsivät jonitonta tensidiä ja / tai kationista alkyyliammonium kloridia, joita julkisten tilojen siivousaineet yleisesti sisältävät.Tutkimuskammioihin asennettiin 8 anturia: hiilidioksidi, happi, vetysyanidi, rikkivety, VOC anturi (TVOC ja CO2 ekvivalentti VOC), palavat kaasut, lämpötila, kosteus. Mittaustulokset tallentuivat Arduino-mikrokontrollerin kautta minuutin väliajoin PC-tietokoneelle Agilent VEE 9.3 ohjelmalla, joka toimi myös grafiikkanäyttönä. Vakavasti sisäilmahaittaisista rakennuksista peräisin olleet materiaalit kerryttivät kosteaan kammioilmaan atmosfäärin, jonka mittausvasteet poikkesivat verrokeista. Vetysyanidin lisäys kammioilmaan (>5 ppm) pysäytti joidenkin materiaalien hiilidioksidi- ja TVOC päästöt, mutta päästöt palautuivat, mikä viittaa päästöjä emittoivien mikrobien syaniditoleranssiin ja kykyyn tuottaa energiaa alternatiivisella oksidaasilla ympäristöissä, joissa muut mikrobit eivät menesty. Kapillaarielektroforeettinen analyysi antoi viitteitä siitä, että sisäilmaongelmaisista tiloista kerätyt tiivistevedet sisälsivät jonitonta tensidiä ja/tai kationista alkyyliammonium kloridia, joita julkisten tiojen siivousaineet yleisesti sisältävät.
Description: Sisäilmayhdistys raportti 37, Toim. Mervi Ahola, Anna Merikari Julkaisija SIY Sisäilmatieto Oy, ISSN 1237-1866; ISBN 978-952-5236-49-1 Painopaikka Grano Oy, Vaasa
Subject: 116 Kemia
indoor air
VOC
MICROBIAL ACTIVITY
hydrogen cyanide
alternative mold
alternative mitochondria
aox
alternative oxidase
gypsum
CAPILLARY ELECTROPHORESIS
kationic tenside
polyethylene glycol
genapol X080
cyanide tolerance
VOC
sisäilman laatu
anturit
alkyyliammonium kloridi
genapol X080
joniton tensidi
polyetyleeni glykoli
mitokondrio
alternatiivinen oksidaasi
AOX home
aox entsyymi
vetysyanidi
kapillaari elektroforeesi
vetysulfidi
kationinen tensidi
sisäilmaongelma
sisäilman mikrobit
kipsi
213 Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka
indoor aerosols
VOC sensor
cyanide sensor
anturitekniikka
sisäilman laatu
vetysyanidi
happianturi
hiilidioksidianturi
VOC-anturi
kosteusanturi
IV-suodatin
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Selk_inahoEtAl2019SIYRaportti37_417_2.pdf 1014.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record