Suomalainen äänestäjä : 2003-2019

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/303991

Citation

Isotalo , V , Järvi , T , von Schoultz , Å & Söderlund , P 2019 , Suomalainen äänestäjä : 2003-2019 . Oikeusministeriö , Helsinki . < https://valtioneuvosto.fi/documents/1410853/4750802/Suomalainen+%C3%A4%C3%A4nest%C3%A4j%C3%A4+2003-2019.pdf >

Titel: Suomalainen äänestäjä : 2003-2019
Sekundär titel: Den finländska väljaren : 2003–2019;
The Finnish Voter : 2003–2019
Författare: Isotalo, Veikko; Järvi, Theodora; von Schoultz, Åsa; Söderlund, Peter
Upphovmannens organisation: Valtio-oppi
Intraparty competition: the neglected dimension of electoral politics (IntraComp)
Utgivare: Oikeusministeriö
Datum: 2019-07-15
Språk: fin
Sidantal: 22
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/303991
Subject: 517 Valtio-oppi, hallintotiede
Licens: unspecified
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: publishedVersion


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Suomalainen_nest_j_2003_2019.pdf 2.963Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post