Finnish forest owner objectives as indicators for a diversifying use of forests on the road to a bioeconomy

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-651-9
Title: Finnish forest owner objectives as indicators for a diversifying use of forests on the road to a bioeconomy
Author: Häyrinen, Liina
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Doctoral Programme in Sustainable Use of Renewable Natural Resources
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser
Publisher: Suomen Metsätieteellinen Seura
Date: 2019-09-13
Language: eng
Belongs to series: Dissertationes Forestales - URN:ISSN:2323-9220
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-651-9
http://hdl.handle.net/10138/304003
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Non-industrial private forest (NIPF) owners are important forest ecosystem service providers and users. Along with the structural and general lifestyle changes of owners, their forest ownership objectives have become more diverse, strongly emphasizing intangible forest values alongside timber production. Therefore, NIPF owners and their versatile forest ownership objectives are a potential source of information for exploring the untapped future potential that could help the forest sector to retain its future viability on the road towards a bioeconomy. This doctoral thesis aims to understand the drivers of demand for new forestry services and forest-based business opportunities from the perspective of NIPF owner objectives and forest meanings. Objectives and forest meanings are examined from methodological, socio-demographic and NIPF owner sustainable lifestyle perspectives, leading to more general examination of NIPF owner perceptions of future utilization prospects of forests and the forest sector. Thus, the objective of the thesis is to build a more in-depth understanding of NIPF owner objectives and to examine how this information could be used in the development and marketing of forestry services and other forest-related products and services. The findings present a way to systematically analyse the objectives of forest ownership and also illustrate how certain segments of forest owners value aesthetics and biodiversity conservation over a traditional monetary value orientation. The results also indicate that the owners with the highest sustainable consumption orientation place a greater emphasis on multiple benefits of forests than owners who have a lower such orientation. The findings show that the future value creation of forests will be based on multiple aspects, and the widening of perspective beyond raw material dominance in the utilization of forests is important. Thus, recognizing customer pressure towards more diversified forestry services would be essential in meeting the versatile needs of forest owners but also from the perspective of developing new forest-based businesses.Yksityismetsänomistajat ovat tärkeitä metsien ekosysteemipalveluiden tarjoajia ja käyttäjiä. Metsänomistajien rakenteellisten ja yleisten elämäntyylin muutosten myötä metsänomistuksen tavoitteet ovat tulleet monipuolisemmaksi ja he korostavat metsien aineettomia arvoja puuntuotannon ohella. Näin ollen metsänomistajat ja heidän monipuoliset metsänomistuksen tavoitteensa ovat mahdollinen tiedonlähde, kun tarkastellaan metsien hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, jotka voisivat edesauttaa metsäsektoria säilyttämään kannattavuuden tulevaisuudessa matkalla kohti biotaloutta. Tämä väitöskirja selvittää uusien metsätalouspalveluiden kysynnän ajureita ja metsiin perustuvan liiketoiminnan mahdollisuuksia metsänomistajien tavoitteiden ja heidän metsään liittämiensä merkitysten näkökulmasta. Metsään ja sen omistamiseen liittyviä tavoitteita ja merkityksiä tutkitaan sosiodemografisesta ja metsänomistajan kestävän elämäntyylin näkökulmasta, jotka johtavat yleisempään tutkimukseen metsänomistajien näkemyksistä metsien käytöstä ja metsäsektorin näkymistä tulevaisuudessa. Väitöskirjan ensimmäisessä artikkelissa tuodaan esille myös metsänomistajien tavoitteiden tutkimisen menetelmiin liittyviä uusia näkökulmia. Väitöskirjan tavoitteena on saavuttaa syvällisempi ymmärrys metsänomistajien tavoitteista ja tutkia kuinka tätä tietoa voitaisiin käyttää metsätalouden ja muiden metsään perustuvien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja markkinoinnissa. Tulokset näyttävät kuinka metsänomistuksen tavoitteita voidaan analysoida järjestelmällisesti. Tutkimus havainnollistaa myös kuinka tietyt metsänomistajasegmentit arvostavat metsien kauneutta ja luonnon monimuotoisuuden suojelua enemmän kuin perinteistä rahallista arvoa. Metsänomistajat, jotka ovat enemmän kestävään kulutukseen suuntautuneita korostavat enemmän metsien moninaisia hyötyjä, kun heitä verrataan vähemmän kestävään kulutukseen suuntautuneisiin metsänomistajiin. Tämän väitöskirjan johtopäätöksissä todetaan, että metsien tulevaisuuden arvon luominen perustuu monipuolisuuteen, ja on tärkeää laajentaa näkökulmaa raaka-aineen hallitsevuudesta kohti monipuolisempaa metsien käyttöä. Siten on välttämätöntä tunnistaa asiakkaiden vaatimukset monipuolisemmista metsätalouspalveluista, jotta täytetään metsänomistajien moninaiset tarpeet, mutta vaatimusten tunnistaminen on tärkeää myös uusien metsään perustuvien liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta.
Subject: Metsäekonomia ja markkinointi
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Finnishf.pdf 587.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record