Barns perspektiv och delaktighet som ideologisk orientering för småbarnspedagogiken i Finland

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304224

Citation

Mansikka , J-E & Lundkvist , M 2019 , ' Barns perspektiv och delaktighet som ideologisk orientering för småbarnspedagogiken i Finland ' , Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk , vol. 5 , s. 111-129 . https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1367

Title: Barns perspektiv och delaktighet som ideologisk orientering för småbarnspedagogiken i Finland
Author: Mansikka, Jan-Erik; Lundkvist, Marina
Contributor organization: Avdelningen för pedagogik
Helsinki Inequality Initiative (INEQ)
Date: 2019-06
Language: swe
Number of pages: 19
Belongs to series: Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk
ISSN: 2387-5739
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1367
URI: http://hdl.handle.net/10138/304224
Abstract: Barnomsorgen i Finland har en gemensam historia med övriga Norden, dels genom Fröbeltraditionen, dels genom de värderingar som ligger till grund för det nordiska välfärdssamhället. Under en lång tid har daghem och skola utvecklats utifrån olika utgångspunkter och styrprocesser. Men under de senaste åren har dessa kommit att konsolideras i en politiskt underbyggd reform. En tradition av omsorg och fostran för barn mellan 0–6 år omskrivs till småbarnspedagogik, och i den nya läroplanen som tagits i bruk 2017 betonas barns perspektiv och barns delaktighet som centrala utgångspunkter för verksamheten, som en ny ideologisk värdegrund för den moderna småbarnspedagogiken i Finland. I artikeln analyseras vilka uttryck för barns perspektiv och delaktighet som framträder i de finländska styrdokumenten. Vi lyfter också fram olika faktorer som bidragit till att orienteringen mot barns perspektiv och delaktighet etablerats senare i Finland jämfört med de övriga nordiska länderna.
Subject: 516 Pedagogik
barns perspektiv
delaktighet
småbarnspedagogik i Finland
läroplan
styrdokument
child's perspective
PARTICIPATION
ECEC in Finland
CURRICULUM
steering document
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by_nc
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
1367_Article_Text_15122_2_10_20190620.pdf 117.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record