The Young Confirmed Volunteers of the Evangelical Lutheran Church of Finland : Motivation, Religiosity, and Community

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-337-7
Julkaisun nimi: The Young Confirmed Volunteers of the Evangelical Lutheran Church of Finland : Motivation, Religiosity, and Community
Toissijainen nimi: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon isoset : motivaatio, uskonnollisuus ja yhteisöllisyys
Tekijä: Porkka, Jouko
Tekijän organisaatio: University of Helsinki, Faculty of Theology, Re­li­gious education
Doctoral Programme in Theology and Religous Studies
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta
Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, teologiska fakulteten
Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning
Julkaisija: Diakonia University of Applied Sciences
Päiväys: 2019-08-24
Kieli: eng
Kuuluu julkaisusarjaan: DIAK TUTKIMUS - URN:ISSN:2343-2160
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-337-7
http://hdl.handle.net/10138/304272
Opinnäytteen taso: Artikkeliväitöskirja
Tiivistelmä: Young confirmed volunteers’ (YCVs) motivation, religiosity, and community in the confirmation work of the Evangelical Lutheran Church of Finland (ELCF) are examined. The history of YCV activity is studied in order to understand it today. Motivation theories, theories on religious commitment, sense of community, and community of practice form the theoretical foundation of this study. This dissertation is composed of four articles, which pave the way for solving the main research question. The whole study sheds light on the matter of the YCVs’ motivations, expectations, experiences, and religiosity. The influence of YCV activity on their attitudes and opinions is another topic addressed. Furthermore, the analysis touches on the broader question of how all of this influences the YCVs’ lives. Two kinds of data and thus two research methods are used. The data examined in the first article describing the history of YCV activity consists of statistics from various sources in the ELCF. The other data was collected from the YCVs via questionnaires and from an international study on confirmation work and Christian youth work in Finland. Two separate international studies have been done on the topic, the first in 2007/2008 and the second in 2012/2013. In both, data was collected separately at the beginning and at the end of that confirmation time during which the YCVs were volunteering. Altogether four different sets of data on the YCVs were collected. Because there were significant changes in Finnish society between the first and the second data sets, the sets could be used to assess the impact of these changes on YCVs’ opinion, which was found to differ from the views of confirmands at large. The broad data also enabled an international comparison between confirmands and at some level also between volunteers in different countires. The quantitative data was analysed statistically using the SPSS tool. Wenger’s model of social learning is successfully applied to the phenomenon. The key result is that in YCV activity, learning occurs through doing when the objects of learning are models of acting. Learning modifies belonging, committing, and relating to a community. Learning also changes an individual’s identity by giving the individual more readiness to understand things, to act, and to feel a sense of belonging to a community. Following this model, each confirmation group may form a Christian community of practice with confirmands (novices), YCVs (veterans) and assistant teachers (experts). This means that in confirmation work, each of the confirmands finds their own role based on their motivation, skills, and interests. The confirmands receive the support of YCVs and assistant leaders in discovering the meaning of Christian faith, which is the aim of the confirmation work. However it is a tad difficult to determine the role of, pastors, youth workers or other paid staff in this applied model. It was also recognized that YCVs are a very diverse group of adolescents with various ways of believing and motivations to volunteer. However, the diversity is perhaps one of the assets of YCV activity. When working as a group, people with different strengths need and reinforce each other. The role of paid staff is to support this diversity and openess in the YCV community. When there is space enough for YCVs with different motivations and ways of believing, positive youth development occurs automatically. YCVs learn useful things, which are meaningful in their future, such as leadership, tolerance, and understanding and living Christianity. Although the results show that YCV activity has a positive influence on the development of many of the YCVs, this is not always the case. Some YCVs also experience bitter disappointments and negative experiences. Key words. Adolescent, motivation, religiosity, religious commitment, sense of community, community of practice, confirmation work, young confirmed volunteers (YCVs), volunteering, Christian nurturing, quantitative research.Tutkimuksessa selvitetään Suomen ev.-lut. kirkon isostoimintaa ja toimintaan osallistuvien nuorten ajattelua. Tutkimuksen teoreettisen perustan muodostavat motivaatioteoriat, uskonnolliseen sitoutumiseen ja yhteisöllisyyteen sekä sosiaaliseen oppimiseen liittyvät teoriat. Väitöskirjaan sisältyy neljä artikkelia, jotka avaavat tutkimuskysymystä eri näkökulmista. Lomakekyselyt olivat osa kansainvälistä rippikoulututkimusta, joka toteutettiin Euroopan protestanttisissa kirkoissa kahtena eri tutkimuksena vuosina 2007–2008 ja 2012–2013. Tutkimusasetelma mahdollisti sen selvittämisen, miten vastaajien ajattelu oli muuttunut rippikoulun aikana. Koska myös rippikoululaisilta ja työntekijöiltä koottiin tutkimusaineisto samanaikaisesti, pystyttiin isosten näkemyksiä peilaamaan työntekijöiden ja rippikoululaisten näkemyksiin. Protestanttisten kirkkojen yhteistyö mahdollisti kansainvälisen vertailun. Tämä oli tärkeää, koska suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtui ensimmäisen ja toisen tutkimuksen välillä suuria muutoksia uskonnollisuudessa ja kirkkoon liittyvässä ajattelussa. Tutkimuksen keskeinen tulos on se, että isostoiminnassa oppiminen liittyy tekemiseen. Oppiminen luo osallisuutta, sitouttaa ja vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta. Se myös vaikuttaa isosten identiteettiin, sillä toimintaan osallistuminen antaa heille valmiuksia uskontoon ja kirkkoon liittyvien asioiden laajempaan ymmärtämiseen, opettaa heille uusia taitoja, laajentaa ihmissuhteiden verkostoa, vahvistaa itsetuntoa ja tunnetta siitä, että he ovat arvostettuja. Tutkimuksessa havaittiin, että isoset ovat hyvin heterogeeninen nuorisojoukko, ja heidän näkemyksensä uskosta ja syyt isostoimintaan osallistumiseen ovat moninaiset. Moneus ja monimuotoisuus näyttää kuitenkin olevan isostoiminnan vahvuus. Ryhmässä toimiessaan isoset tarvitsevat toisiaan, sillä rippikouluryhmässä jokaisen osaamiselle on käyttöä. Työntekijöiden tehtävä on isosryhmän moneuden tukeminen, sen varmistaminen, että eri tavoin motivoituneille ja eri tavoin uskoville on ryhmässä tilaa. Kun eri motivaatiopohjalta toimiville, uskosta eri tavoin ajatteleville isosille annetaan tarpeeksi tilaa, myönteinen kehitys tapahtuu heissä itsestään. Isoset oppivat monenlaista tulevaisuutensa kannalta hyödyllistä: johtajuutta, suvaitsevaisuutta, ymmärrystä ja elävää kristillisyyttä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että isostoiminnalla on monien isosten kehitykseen myönteinen vaikutus. Näin ei kuitenkaan ole laita aina. Joillekin isostoiminta on pettymys ja siihen liittyy kielteisiä kokemuksia.
Avainsanat: uskonnonpedagogiikka
teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot