The Young Confirmed Volunteers of the Evangelical Lutheran Church of Finland : Motivation, Religiosity, and Community

Show simple item record

dc.contributor.author Porkka, Jouko
dc.date.accessioned 2019-08-06T05:41:43Z
dc.date.available 2019-08-14
dc.date.available 2019-08-06T05:41:43Z
dc.date.issued 2019-08-24
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-493-337-7
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/304272
dc.description.abstract Young confirmed volunteers’ (YCVs) motivation, religiosity, and community in the confirmation work of the Evangelical Lutheran Church of Finland (ELCF) are examined. The history of YCV activity is studied in order to understand it today. Motivation theories, theories on religious commitment, sense of community, and community of practice form the theoretical foundation of this study. This dissertation is composed of four articles, which pave the way for solving the main research question. The whole study sheds light on the matter of the YCVs’ motivations, expectations, experiences, and religiosity. The influence of YCV activity on their attitudes and opinions is another topic addressed. Furthermore, the analysis touches on the broader question of how all of this influences the YCVs’ lives. Two kinds of data and thus two research methods are used. The data examined in the first article describing the history of YCV activity consists of statistics from various sources in the ELCF. The other data was collected from the YCVs via questionnaires and from an international study on confirmation work and Christian youth work in Finland. Two separate international studies have been done on the topic, the first in 2007/2008 and the second in 2012/2013. In both, data was collected separately at the beginning and at the end of that confirmation time during which the YCVs were volunteering. Altogether four different sets of data on the YCVs were collected. Because there were significant changes in Finnish society between the first and the second data sets, the sets could be used to assess the impact of these changes on YCVs’ opinion, which was found to differ from the views of confirmands at large. The broad data also enabled an international comparison between confirmands and at some level also between volunteers in different countires. The quantitative data was analysed statistically using the SPSS tool. Wenger’s model of social learning is successfully applied to the phenomenon. The key result is that in YCV activity, learning occurs through doing when the objects of learning are models of acting. Learning modifies belonging, committing, and relating to a community. Learning also changes an individual’s identity by giving the individual more readiness to understand things, to act, and to feel a sense of belonging to a community. Following this model, each confirmation group may form a Christian community of practice with confirmands (novices), YCVs (veterans) and assistant teachers (experts). This means that in confirmation work, each of the confirmands finds their own role based on their motivation, skills, and interests. The confirmands receive the support of YCVs and assistant leaders in discovering the meaning of Christian faith, which is the aim of the confirmation work. However it is a tad difficult to determine the role of, pastors, youth workers or other paid staff in this applied model. It was also recognized that YCVs are a very diverse group of adolescents with various ways of believing and motivations to volunteer. However, the diversity is perhaps one of the assets of YCV activity. When working as a group, people with different strengths need and reinforce each other. The role of paid staff is to support this diversity and openess in the YCV community. When there is space enough for YCVs with different motivations and ways of believing, positive youth development occurs automatically. YCVs learn useful things, which are meaningful in their future, such as leadership, tolerance, and understanding and living Christianity. Although the results show that YCV activity has a positive influence on the development of many of the YCVs, this is not always the case. Some YCVs also experience bitter disappointments and negative experiences. Key words. Adolescent, motivation, religiosity, religious commitment, sense of community, community of practice, confirmation work, young confirmed volunteers (YCVs), volunteering, Christian nurturing, quantitative research. en
dc.description.abstract Tutkimuksessa selvitetään Suomen ev.-lut. kirkon isostoimintaa ja toimintaan osallistuvien nuorten ajattelua. Tutkimuksen teoreettisen perustan muodostavat motivaatioteoriat, uskonnolliseen sitoutumiseen ja yhteisöllisyyteen sekä sosiaaliseen oppimiseen liittyvät teoriat. Väitöskirjaan sisältyy neljä artikkelia, jotka avaavat tutkimuskysymystä eri näkökulmista. Lomakekyselyt olivat osa kansainvälistä rippikoulututkimusta, joka toteutettiin Euroopan protestanttisissa kirkoissa kahtena eri tutkimuksena vuosina 2007–2008 ja 2012–2013. Tutkimusasetelma mahdollisti sen selvittämisen, miten vastaajien ajattelu oli muuttunut rippikoulun aikana. Koska myös rippikoululaisilta ja työntekijöiltä koottiin tutkimusaineisto samanaikaisesti, pystyttiin isosten näkemyksiä peilaamaan työntekijöiden ja rippikoululaisten näkemyksiin. Protestanttisten kirkkojen yhteistyö mahdollisti kansainvälisen vertailun. Tämä oli tärkeää, koska suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtui ensimmäisen ja toisen tutkimuksen välillä suuria muutoksia uskonnollisuudessa ja kirkkoon liittyvässä ajattelussa. Tutkimuksen keskeinen tulos on se, että isostoiminnassa oppiminen liittyy tekemiseen. Oppiminen luo osallisuutta, sitouttaa ja vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta. Se myös vaikuttaa isosten identiteettiin, sillä toimintaan osallistuminen antaa heille valmiuksia uskontoon ja kirkkoon liittyvien asioiden laajempaan ymmärtämiseen, opettaa heille uusia taitoja, laajentaa ihmissuhteiden verkostoa, vahvistaa itsetuntoa ja tunnetta siitä, että he ovat arvostettuja. Tutkimuksessa havaittiin, että isoset ovat hyvin heterogeeninen nuorisojoukko, ja heidän näkemyksensä uskosta ja syyt isostoimintaan osallistumiseen ovat moninaiset. Moneus ja monimuotoisuus näyttää kuitenkin olevan isostoiminnan vahvuus. Ryhmässä toimiessaan isoset tarvitsevat toisiaan, sillä rippikouluryhmässä jokaisen osaamiselle on käyttöä. Työntekijöiden tehtävä on isosryhmän moneuden tukeminen, sen varmistaminen, että eri tavoin motivoituneille ja eri tavoin uskoville on ryhmässä tilaa. Kun eri motivaatiopohjalta toimiville, uskosta eri tavoin ajatteleville isosille annetaan tarpeeksi tilaa, myönteinen kehitys tapahtuu heissä itsestään. Isoset oppivat monenlaista tulevaisuutensa kannalta hyödyllistä: johtajuutta, suvaitsevaisuutta, ymmärrystä ja elävää kristillisyyttä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että isostoiminnalla on monien isosten kehitykseen myönteinen vaikutus. Näin ei kuitenkaan ole laita aina. Joillekin isostoiminta on pettymys ja siihen liittyy kielteisiä kokemuksia. fi
dc.language.iso eng
dc.publisher Diakonia University of Applied Sciences
dc.relation.ispartof DIAK TUTKIMUS
dc.relation.ispartof URN:ISSN:2343-2160
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject uskonnonpedagogiikka
dc.subject teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma
dc.title The Young Confirmed Volunteers of the Evangelical Lutheran Church of Finland : Motivation, Religiosity, and Community en
dc.title.alternative Suomen evankelis-luterilaisen kirkon isoset : motivaatio, uskonnollisuus ja yhteisöllisyys fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Artikkeliväitöskirja fi
dc.type.ontasot Artikelavhandling sv
dc.ths Tervo-Niemelä, Kati
dc.ths Innanen, Tapani
dc.opn Kallioniemi, Arto
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Theology, Re­li­gious education en
dc.contributor.organization Doctoral Programme in Theology and Religous Studies en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta fi
dc.contributor.organization Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, teologiska fakulteten sv
dc.contributor.organization Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning sv
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record