Strategia, BSC ja ITE-arviointi apteekin laatutyössä - Oleum-projektin tulokset

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304387
Title: Strategia, BSC ja ITE-arviointi apteekin laatutyössä - Oleum-projektin tulokset
Author: Järvenpää, Elina
Date: 2010-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304387
Abstract: Apteekkien toimintaympäristö on muuttumassa yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten myötä. Apteekkitoimiala on muuta yritystoimintaa voimakkaammin säädeltyä ja siksi yrityksen valitsema strategia ja toimintamalli nousevat tärkeään asemaan. Apteekeissa strategiat vaihtelevat, mutta yrityksen toiminnan profiloiva pääprosessi on kaikissa sama: lääkkeiden käyttöön liittyvien palvelujen tarjoaminen. Apteekki ei voi kilpailla yritysmaailman tavanomaisilla keinoilla: tuotteen hinnalla ja laadulla, se voi erottua kilpailijoista vain ydinprosessien suorittamiseen liittyvän palvelun laadun sekä ulkoisten tekijöiden ja palveluympäristön avulla. Pohjois-Suomessa käynnistyi vuonna 2007 Oleum-projekti, jonka tarkoituksena oli kehittää apteekin toimintaa. Oleum-projektin aikana apteekit kuvasivat lähes kaikki prosessit ja kehittivät johtamisjärjestelmää, strategista johtamista ja henkilöstöhallintoa. Projektiin osallistuvien apteekkien koko henkilökunta (n=130) täytti kolmena peräkkäisenä vuonna Apteekkariliiton Laatu Palkitsee – kansion Apteekin laatuarviointilomakkeen, joka perustuu Kuntaliiton kehittämään ITE-itsearviointimenetelmään. Laatuarviointilomakkeessa kysytään 26 eri osa-alueen toteutumista kyseissä apteekissa. ITE-menetelmä toimii sekä laadunhallinta- että arviointimenetelmänä ja kattaa koko yrityksen tai yksikön toiminnan ja henkilöstön. Asiakasnäkökulma, systemaattisuus ja suunnitelmallisuus, yhdessä sopiminen ja sopimusten kirjaaminen, oman työn ja laadun osoittaminen dokumentein sekä jatkuva toiminnan parantaminen ovat menetelmän lähtökohtia. Laatutyön käynnistäminen voidaan helposti ja yksinkertaisesti aloittaa ITE-arvioinnilla. Sen avulla koko henkilöstö pääsee laadun kehittämistyöhön mukaan jo alkuvaiheessa. Hyvät tulokset ITE-arvioinnissa edellyttävät konkreettisia toimenpiteitä, kuten palautteiden keräämistä, prosessien kuvaamista sekä toimintaohjeiden, toimintasuunnitelman ja koulutussuunnitelman laatimista. Tulokset osoittivat, että kaikissa apteekeissa oli selkeästi ryhdytty toimenpiteisiin laadunhallinnan parantamiseksi. Projektin päättyessä 2/3 arvioitavasta osa-alueesta toteutui jo osittain kaikissa apteekeissa. BSC-näkökulmista henkilöstö-, prosessi- ja talousnäkökulmien toteuttamisessa onnistuttiin hyvin. Strategian, vision ja arvojen määrittäminen laadun kehittämistyöhön lähdettäessä auttaa tavoitteiden saavuttamisessa.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD
Subject: apteekki
laatu
strategia
BSC
ITE-arviointi
Oleum-projekti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
JarvenpaaElina1.pdf 282.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record