Varastoautomaation vaikutus teknisen henkilökunnan työtehtäviin ja osaamistarpeisiin

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304391
Title: Varastoautomaation vaikutus teknisen henkilökunnan työtehtäviin ja osaamistarpeisiin
Author: Kettunen, Nina
Date: 2010-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304391
Abstract: Apteekkien henkilökunnan tavaravirtoihin liittyviin tehtäviin kuluvaa aikaa on toivottu voitavan vähentää hyödyntämällä varastoautomaatiota työprosessien uudistamisessa. Suomessa ensimmäinen varastoautomaatti otettiin käyttöön vuonna 2005. Tällä hetkellä varastoautomaatteja on noin 70 apteekissa. Varastoautomaattien käyttöönotto ja sähköiseen reseptiin valmistautuminen tuovat uudenlaisia haasteita lääketeknikoiden koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen työpaikoilla sekä alan oppilaitoksissa. Tässä projektityössä haluttiin selvittää, millä tavalla varastoautomaation käyttöönotto apteekissa vaikuttaa: 1. teknisen henkilökunnan työnkuvaan ja ajan käyttöön sekä 2. teknisen henkilökunnan osaamistarpeisiin. Projektityö oli kaksiosainen: Ensimmäisessä osassa lähetettiin kyselylomakkeet postitse automaatiota käyttöönottaneisiin apteekkeihin apteekkarille, proviisorille ja tekniselle henkilökunnalle. Toisessa osassa tekniseen henkilökuntaan kuuluvat kirjasivat tutkijan laatimiin strukturoituihin lomakkeisiin työpäiviensä ajankäytön ennen ja jälkeen varastoautomaation käyttöönoton. Tutkimuksen mukaan apteekkiautomaatin käyttöönotto muutti teknisen henkilökunnan työnkuvaa vähentämällä pakkausten käsittelyyn liittyviä työvaiheita. Valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että automaatit vähensivät lääkkeiden keräilyyn kuluvaa aikaa erittäin paljon. Puolet apteekeista ilmoitti, että tavaroiden paikoilleen laittoon kulunut aika oli vähentynyt. Uudeksi osaamisalueeksi tulivat automaatin käyttöön liittyvät tehtävät. Kolmasosa apteekeista ilmoitti, että teknisellä henkilökunnalla on aiempaa enemmän asiakaspalveluun ja markkinointiin liittyviä tehtäviä. Aiheesta tarvitaan kuitenkin jatkotutkimusta, koska vastausprosentti oli alle 50 ja varastoautomaattien käyttökokemukset olivat tutkimushetkellä vielä melko lyhytaikaisia. Tutkimuksessa havaittuihin teknisen henkilökunnan uusiin osaamistarpeisiin on pyritty vastaamaan 1.8.2010 alkavassa uudistetun tutkinnon perusteiden mukaisessa lääketeknikoiden ja farmanomien koulutuksessa muun muassa lisäämällä logistiikan ja tietotekniikan opintoja.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: varastoautomaatti
lääketeknikko
tekninen henkilökunta
työtehtävät


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kettunen_Nina.pdf 398.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record