Lääketeollisuuden tuottamien potilasinformaatiosivujen käytettävyys apteekin lääkeneuvontatyössä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304394
Title: Lääketeollisuuden tuottamien potilasinformaatiosivujen käytettävyys apteekin lääkeneuvontatyössä
Author: Loukusa, Minna
Date: 2010-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304394
Abstract: Lääkeneuvonta on yksi apteekin keskeisimmistä tehtävistä lääkkeenkäyttäjän tehokkaan ja turvallisen lääkehoidon toteutumiseksi. Kiireisessä reseptintoimitustilanteessa asiakkaalle tarjottavan tiedon on oltava paitsi puolueetonta ja luotettavaa, myös nopeasti löydettävissä. Lääketeollisuus on tuottanut verkkoon potilaille tarkoitettua tietoa eri sairauksista ja niiden hoidosta, joka on myös apteekkilaisten hyödynnettävissä. Projektityön tavoitteena oli selvittää lääketeollisuuden tuottamien potilaille tarkoitettujen verkkosivujen tiedon luotettavuutta sekä sisällön hyväksikäytettävyyttä apteekin reseptintoimitustilanteessa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, minkälainen sisältö palvelisi apteekkeja lääkeneuvontatyössä. Tutkimuksen kohteena olivat www.astmaonline.fi- ja www.astmatesti.fi -verkkosivut. Tutkimus toteutettiin puoli-strukturoituna teemahaastattelu-tutkimuksena apteekissa työskenteleville farmaseuteille ja proviisoreille. Tutkimuksen kohteena olleet lääketeollisuuden tuottamat potilasinformaatiosivut osoittautuivat tietosisällöltään luotettaviksi ja puolueettomiksi. Astmaa sairastavan asiakkaan keskeisimpiä asioita lääkeneuvonnassa olivat haastateltavien mukaan oikean lääkkeenottotekniikan opastaminen sekä hoitavan ja kohtauslääkkeen eron selvittäminen. Näiden asioiden viestittämiseen verkkosivut eivät tarjonneet hyödyllistä työkalua. Lääkkeenottoa havainnollistavat kuvat tai videot lisäisivät haasteltavien mukaan verkkosivujen hyväksikäytettävyyttä lääkeneuvonnassa. Haastateltavien mielestä sivut toimivat parhaiten lääkehoitoon motivoinnissa sekä tilanteissa, joissa asiakas tarvitsee lisätietoa sairaudestaan. Verkkosivuston osoitteen antamista asiakkaalle mukaan pidettiin suosituimpana tapana hyödyntää sivuja. Tiedon hidas löytyminen ja sivujen huono tunnettuus olivat merkittävimmät käyttöä rajoittavat tekijät. Lisäksi kolmasosa haastatelluista suhtautui lääketeollisuuden tuottamaan informaatioon epäilevästi.
Subject: apteekki
lääkeinformaatio
lääketeollisuus
potilasinformaatio
luotettavuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Loukusa_Minna.pdf 284.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record