Lääketeollisuuden tuottamien potilasinformaatiosivujen käytettävyys apteekin lääkeneuvontatyössä

Show simple item record

dc.contributor.author Loukusa, Minna
dc.date.accessioned 2019-08-08T12:22:20Z
dc.date.available 2019-08-08T12:22:20Z
dc.date.issued 2010-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/304394
dc.description.abstract Lääkeneuvonta on yksi apteekin keskeisimmistä tehtävistä lääkkeenkäyttäjän tehokkaan ja turvallisen lääkehoidon toteutumiseksi. Kiireisessä reseptintoimitustilanteessa asiakkaalle tarjottavan tiedon on oltava paitsi puolueetonta ja luotettavaa, myös nopeasti löydettävissä. Lääketeollisuus on tuottanut verkkoon potilaille tarkoitettua tietoa eri sairauksista ja niiden hoidosta, joka on myös apteekkilaisten hyödynnettävissä. Projektityön tavoitteena oli selvittää lääketeollisuuden tuottamien potilaille tarkoitettujen verkkosivujen tiedon luotettavuutta sekä sisällön hyväksikäytettävyyttä apteekin reseptintoimitustilanteessa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, minkälainen sisältö palvelisi apteekkeja lääkeneuvontatyössä. Tutkimuksen kohteena olivat www.astmaonline.fi- ja www.astmatesti.fi -verkkosivut. Tutkimus toteutettiin puoli-strukturoituna teemahaastattelu-tutkimuksena apteekissa työskenteleville farmaseuteille ja proviisoreille. Tutkimuksen kohteena olleet lääketeollisuuden tuottamat potilasinformaatiosivut osoittautuivat tietosisällöltään luotettaviksi ja puolueettomiksi. Astmaa sairastavan asiakkaan keskeisimpiä asioita lääkeneuvonnassa olivat haastateltavien mukaan oikean lääkkeenottotekniikan opastaminen sekä hoitavan ja kohtauslääkkeen eron selvittäminen. Näiden asioiden viestittämiseen verkkosivut eivät tarjonneet hyödyllistä työkalua. Lääkkeenottoa havainnollistavat kuvat tai videot lisäisivät haasteltavien mukaan verkkosivujen hyväksikäytettävyyttä lääkeneuvonnassa. Haastateltavien mielestä sivut toimivat parhaiten lääkehoitoon motivoinnissa sekä tilanteissa, joissa asiakas tarvitsee lisätietoa sairaudestaan. Verkkosivuston osoitteen antamista asiakkaalle mukaan pidettiin suosituimpana tapana hyödyntää sivuja. Tiedon hidas löytyminen ja sivujen huono tunnettuus olivat merkittävimmät käyttöä rajoittavat tekijät. Lisäksi kolmasosa haastatelluista suhtautui lääketeollisuuden tuottamaan informaatioon epäilevästi. fi
dc.language.iso fi fi
dc.subject apteekki fi
dc.subject lääkeinformaatio fi
dc.subject lääketeollisuus fi
dc.subject potilasinformaatio fi
dc.subject luotettavuus fi
dc.title Lääketeollisuuden tuottamien potilasinformaatiosivujen käytettävyys apteekin lääkeneuvontatyössä fi
dc.type Opinnäyte fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Loukusa_Minna.pdf 284.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record