Alaselkäkipupotilaan itselääkintää tukevan neuvonnan kehittyminen Aulangon apteekissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304396
Title: Alaselkäkipupotilaan itselääkintää tukevan neuvonnan kehittyminen Aulangon apteekissa
Author: Mielonen, Marja-Leena
Date: 2004-10
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304396
Abstract: Kipulääkkeet ovat itsehoidon myydyin terapiaryhmä ja farmaseuttinen henkilökunta kokee haastelliseksi itsehoidon kipulääkkeiden ostajien neuvonnan. Tutkimuksen mukaan kipulääkkeiden ostajat saavat muita palveluvalinnan asiakkaita vähemmän opastusta, vaikka sitä haluaisivat. Työni toteuttamiseksi valitsin yhden oirealueen kipulääkkeiden ostajista, alaselkäkipupotilaat. Neuvonnan lähtötilanteen selvittämisessä käytin itsearviointia ja kuvitteellisia asiakastapauksia. Tietojen päivittäminen pohjautui valtakunnalliseen alaselkäkivun hoitosuositukseen, jossa korostetaan riittävää kipulääkitystä ja liikkumista kivun sallimissa rajoissa. Työssäni hyödynnettiin myös yhteistyötä paikalliseen selkäyhdistykseen. työn tavoitteena oli luoda oirekohtainen neuvontamalli alaselkäkipupotilaan itsehoidosta, jota pystytään hyödyntämään muokaten myös muissa itsehoidon indikaatioalueissa. Asiakaslähtöisen neuvontamallin toteutumisessa henkilökunnan tulee hallita riittävät perustiedot kyseisestä oireeesta ja sen hoidosta sekä viestintätaidot itsehoitoon sopivien oireiden selvittämiseksi. Myös lääkärinhoitoa vaativien asiakkaiden erottaminen ja heidän ohjaaminen lääkäriin ovat tärkeä osa itsehoidon asiakaspalvelua. Toimipaikkakoulutuksen kehittäminen ja hoitosuositusten ym. luotettavien tietolähteiden hyödyntäminen osoittautuivat hyviksi keinoiksi henkilökunnan tietojen päivityksessä. Neuvonnan tehostumisen myötä apteekin rooli osana terveydenhuollon hoitoketjua korostuu. Oireen kartoituksella ja selkeillä itsehoidon ohjeilla henkilökunta pystyy tukemaan asiakasta hoidon onnistumisessa ja vähentämään turhia lääkärissä käyntejä. Tapaukset, jotka vaativat tarkempia tutkimuksia osataan ohjata lähtötilannetta paremmin lääkäriin.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Mielonen_marja-Leena.pdf 44.84Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record