Yksilöllisen tupakoinninvieroitusmallin käyttöönotto apteekeissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304400
Title: Yksilöllisen tupakoinninvieroitusmallin käyttöönotto apteekeissa
Author: Säämäki, Tuula
Date: 2008-08
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304400
Abstract: Suomen Apteekkariliitto ja Yliopiston apteekki ovat kumpikin kehittäneet apteekkien käyttöön yksilöllisen tupakoinninvieroitusmallin kansainvälisen mallin (PAS) pohjalta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vain Apteekkariliiton mallia. Palvelu on suunnattu asiakkaille, jotka haluavat lisätukea tupakoinnin lopettamiseen. Asiakas käy keskustelemassa oman vieroitusohjaajansa kanssa lopettamisesta ja sen ongelmista 4–5 kertaa 3–6 kuukauden seurantajakson aikana. Palvelun toteuttamisen avuksi Apteekkariliitto on tuottanut materiaalipaketin ja järjestänyt koulutusta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten palvelu on käynnistynyt apteekeissa. Tutkimus tehtiin yksilöohjaustyötä tekevien farmaseuttien ja proviisorien puhelinhaastatteluna. Apteekkien nimet saatiin Suomen Apteekkariliiton internetsivuilta, jossa on lista palvelua tarjoavista apteekeista 34 apteekkia). Lisäksi kysyttiin puhelimitse muutamalta (n=6) satunnaisesti valitulta apteekkarilta, miksi he eivät ole ottaneet palvelua apteekkinsa valikoimiin. Haastattelukysymyksiin vastasi 17 vieroitusohjaajaa palvelua tarjonneista 34 apteekista, joten vastausprosentti oli 50. Haastatteluvastausten mukaan vain kahdeksassa apteekissa asiakkaat olivat käyttäneet vieroituspalvelua. Markkinoinnin tehokkuus vaikutti useissa tapauksissa asiakasmääriin. Paikkakunnan muu terveydenhuolto suhtautui enimmäkseen myönteisesti apteekin tarjoamaan yksilövieroitukseen, mutta ennakkoluulojen voittamiseen oli tarvittu keskustelua. Vieroitusohjaajat pitivät työtä vaativana, mutta se oli myös palkitsevaa ja toi vaihtelua työpäivään. He olivat tyytyväisiä Apteekkariliiton materiaalipakettiin ja koulutukseen. Niistä sai rungon, jonka perusteella palvelua muokattiin asiakaskohtaisesti. Palvelun hinnaksi oli määritetty 0–60 euroa. Toiminta ei ollut taloudellisesti kannattavaa perityillä palkkioilla. Vieroitusohjaajien mielestä palvelu sopi hyvin apteekin palveluvalikoimaan, mutta vain lisäpalveluna tai imagotekijänä. Myös useimmat haastatelluista apteekkareista olivat sitä mieltä, että maksulliset terveyttä edistävät palvelut sopivat apteekeille, mutta he pitivät henkilökuntaresurssien ja kysynnän puutetta esteenä palvelun tarjoamiselle. Koska kokemusta asiakastapaamista oli vähän, mallin kehittämiseen ei osattu tehdä ehdotuksia. Vieroitusohjaajien mielestä keinoja, joilla apteekkeja voitaisiin aktivoida palvelun tarjoamiseen, ovat kannustus savuttomuustyöhön, koulutus mallin käyttöön ja kokemuksista kertominen. Yksilöllinen tupakoinninvieroitusmalli vaikuttaa toimivalta, mutta sen tulevaisuuden haasteena ovat markkinointi, oikea hinnoittelu ja tehon osoittaminen.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: yksilöllinen tupakoinninvieroitusmalli
savuttomuustyö
apteekin palvelu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Saamaki_Tuula.pdf 121.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record