Lääkelogistikan laadun kehittäminen tukkuliikkeiden ja apteekkien kumppanuudessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304404
Title: Lääkelogistikan laadun kehittäminen tukkuliikkeiden ja apteekkien kumppanuudessa
Author: Aaltonen, Terhi
Date: 2004-10
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304404
Abstract: Työ tehtiin yhteistyössä Riihimäen Aurinkoapteekin kanssa, osana heidän laatujärjestelmäänsä. Aurinkoapteekissa on rakennettu laatujärjestelmää EFQM-mallin (Europpan laatupalkinto) mukaisesti. Tässä työssä käsiteltiin arviointialuetta "kumppanuudet ja resurssit", sen osa-aluetta kumppanuus lääketukkuliikkeiden ja apteekin välillä. Työssä kuvattin lääkelogistiikkaprosessin eri vaiheet ja kartoitettiin prosessin vahvuudet ja kehittämiskohteet. Sovittiin käytettävät prosessin mittarit ja niitä testattiin yhdessä kolmen muun apteekin kanssa. Yhteistyöneuvotteluissa tukkuliikkeiden kanssa kartoitettiin kumppaneeden edellytykset ja lähtötilanne sekä sovittin vastuuhenkilöistä. Tilaus-toimitusketjun tulosmittareiksi sovittiin: apteekin toimitusvarmuus, menetetyt asiakkaat ja tukkuliikkeen toimitusvarmuus ja prosessia kuvaaviksi prosessimittareiksi: apteekin tilausvirheet, tukkuliikkeiden toimitusvirheet, tilauksen tekemiseen ja vastaanottoon menevä aika, laskun käsittelyyn menevä aika, varaston kiertonopeus ja arvo sekä hävikki. Prosessikuvauksen ja mittareiden testauksen perusteella havaittiin perus logistisen prosessin toimivan hyvin. Apteekin ja tukkuliikkeiden toimitusvarmuus oli hyvä, noin 98 %. Tilausvirheistä ja toimitusvirheitä (n. 0,5 %) oli vähän. Apteekin logistisen ketjun aikaavievin osuus oli tilausten vastaanottaminen, johon päivässä meni noin 2 h 20 min. Tilausten tekemiseen meni aikaa vain noin 25 minuuttia päivässä. Tilauksen vastaanottaminen on lisäarvoa tuottamaton vaihe, ja sitä olisi hyvä saada automaattisemmaksi ja nopeammaksi. Tilauksen tekemiseen voisi mahdollisesti käyttää enemmän aikaa ja pyrkiä vielä parempaan varaston optimoimiseen. Muina prosessin parantamiskohteina tuli esiin mm. tuotteen arvioidun toimitusajan paikkansapitävyys, lyhyellä kestolla olevat tuotteet sekä tukkuliikkeessä pakkauksen aikana vaurioituneet pakkaukset. yhteistyöneuvotteluissa Tamron ja Oriolan kanssa selvitettiin perustietoja yrityksistä ja heidän käyttämiä laatujärjestelmiä. Tamro oli juuri neuvotteluiden aikaan valmistautumassa ISO 9001:2000 sertifiointiin ja heillä laatutyöskentely oli aktiivista sen tiimoilta. Oriolassa laatua pidetään yllä EU:n GDP-säädöstöön perustuen. Tukkuliikkeiden käyttämistä mittareista yhteisiä molemmille olivat asiakaspalvelun tavoitettavuus, toimitusvarmuus ja toimitusten virheettömyys. Kumppanuutta ylläpidetään apteekkarineuvottelukuntien (joihin kuuluu muutamia apteekkareita) ja SAL:n työryhmien kautta. Näissä käsitellään mm. toiminnan kehittämistä, tietotekniikkaratkaisuja ja toimitusehtosopimuksia. Vireillä olevista kehityspiirteistä tuli esiin saatavuuskyselyviesti reseptinkäsittelyyn sekä elektroninen lähetysluettelo, jossa olisi erä- ja kestoaikatiedot päivitettävissä apteekin järjestelmään. Käytännön tason yhteistyötä ei apteekin näkökulmasta koettu olevan. Kumppanuus vaikutti toteutuvan apteekkarineuvottelukuntien ja apteekkariliiton ja tukkuliikkeiden neuvotteluiden kautta. Avoimuutta ja vaikuttamista helpottaisi, jos neuvottelukuntien kokoonpanot voitaisiin julkistaa ja jos apteekkariliitto tiedottaisi aktiivisemmin neuvotteluista ja niiden sisällöstä sekä apteekkariliiton valiokunnat keräisivät aktiivisemmin jäsenkunnan toiveita. Myös apteekkien tulisi olla aktiivisia ottamaan yhteyttä edustajiinsa näissä elimissä sekä suoraan nimettyihin yhteyshenkilöihin tukkuliikkeissä.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Terhi_aaltonen_projektityö.pdf 1.751Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record