Kelan ja apteekkien yhteistyö – Kelan toimihenkilöiden näkökulma

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304405
Title: Kelan ja apteekkien yhteistyö – Kelan toimihenkilöiden näkökulma
Author: Uusitalo, Teija
Date: 2009-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304405
Abstract: Kansaneläkelaitos ja apteekki ovat toisilleen tärkeät yhteistyökumppanit. Yhteistyötä on kuitenkin tutkittu hyvin vähän. Apteekkitilityksiä koskeva virhemaksumenettely otettiin käyttöön vuonna 2008. Virhemaksumenettelyssä tietyistä apteekkien tekemistä virheistä määrätään samansuuruinen euromääräinen maksu aiemman lääkkeen kustannukseen perustuvan vähennyksen sijaan. Menettelystä ei toistaiseksi ole julkaistu tutkimuksia. Tutkimuksessa selvitettiin Kansaneläkelaitoksen apteekkitilityksiä käsittelevien toimihenkilöiden mielipiteitä Kelan ja apteekkien välisestä yhteistyöstä ja apteekkitilitysten virhemaksumenettelystä. Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä Kelan Itä- ja Etelä-Suomen vakuutusalueilla. Kyselyyn vastasi 52 toimihenkilöä ja sen vastausprosentti oli 66. Tutkimuksen mukaan Kelan toimihenkilöt ovat erittäin tyytyväisiä apteekkien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Yleisin yhteistyön muoto apteekin ja Kansaneläkelaitoksen toimihenkilöiden välillä on yhteydenpito puhelimitse. Yhteistyötä toivottiin kuitenkin lisää, esimerkiksi henkilökohtaisia tapaamisia ja koulutuksia apteekkilaisille. Vastaajat olivat tyytyväisiä virhemaksumenettelyn käyttöön ottoon. Se nähtiin oikeudenmukaiseksi muutokseksi sekä apteekin että asiakkaiden kannalta. Lisäksi virhemaksumenettely on selkeyttänyt apteekkitilitysten käsittelyä Kansaneläkelaitoksessa. Virhemaksumenettelylle asetetut tavoitteet näyttäisivät olleen Kelan toimihenkilöiden tiedossa ja toteutuneen heidän mielestään hyvin. Myös tiedonkulku apteekkien kanssa virhemaksutapauksissa on Kelan toimihenkilöiden mielestä toiminut erittäin hyvin. Virhemaksumenettelyä voitaisiin vastaajien mukaan kehittää, esimerkiksi laajentamalla sitä myös muihin etuuksiin tai suhteuttamalla maksun määrä tehdyn virheen kustannukseen.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: yhteistyö
Kansaneläkelaitos
apteekki
virhemaksumenettely


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Uusitalo_Teija.pdf 4.602Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record