Utveckling av en handledning för finländsk receptförskrivningspraxis för läkare med utländsk utbildning

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304425
Title: Utveckling av en handledning för finländsk receptförskrivningspraxis för läkare med utländsk utbildning
Author: Artell, Linda
Date: 2010-12
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/304425
Abstract: För orter i Finland som är beroende av läkare med utländsk examen, speciellt helt svenskspråkiga orter, saknas ofta i anställningens början kunskaper om finsk receptförskrivningskutym, godkända läkemedel och specialbestämmelser gällande sjukförsäkringsersättningar. Det leder till merarbete för både läkare och apotek när förskrivningsfelen kräver åtgärd. För att komma tillrätta med problemen kan ett sätt vara att läkare med utländsk examen erhåller utbildningsmaterial med finsk receptförskrivningspraxis i anställningens början. Syftet med detta projektarbete var att utforma en handledning i finsk receptförskrivningspraxis genom att ta reda på vilka problemområden vid receptförskrivning som förekommer vid Ålands centralsjukhus. Problemområden identifierades genom att intervjua läkare med utländsk examen om problem gällande förskrivning, intervjua farmaceuter vid de tre lokala apoteken om deras uppfattning om förekomsten av recept med förskrivningsfel, samt samla in uppgifter om förskrivningsfel vid de lokala apoteken. Insamlingen av förskrivningsfel vid apoteken tillsammans med intervjuer med både läkare och farmaceuter gav en samlad bild av vilket material en receptförskrivningshandledning borde innehålla. Problemområden som förekom var antibiotikaförskrivning, speciellt förskrivningar med fenoximetylpenicillin och amoxicillin. Narkotikaförskrivning vållade också bekymmer. Onödig eller felaktig iterering av recepten förekom ofta. De intervjuade läkarna uppgav att de inte läst regelverket för receptförskrivning i Finland och kännedomen om Folkpensionsanstaltens (FPA) ersättningssystem för läkemedelskostnader var liten. Farmaceuterna uppskattade att majoriteten av problemrecepten var utskrivna av utländska läkare. Majoriteten, fyra av fem, intervjuade utlandsutbildade läkare skulle ha haft nytta av en handledning i finsk receptförskrivningspraxis när de började jobba i Finland. Handledningen kommer att publiceras elektroniskt i Ålands centralsjukhus intranät för att vara lättåtkomlig dels för läkare men också för att förenkla uppdatering av handledningen. I handledningen finns länkar till relevanta web-sidor, vilket kräver läsning framför datorn. Framtida utmaningar är att hålla handledningen uppdaterad. En uppföljande studie av implementeringen och nyttan av den här typen av handledningen borde genomföras. Vid goda resultat kunde ansvaret för utgivning och uppdatering av en handledning förskjutas till en myndighet eller ett riksomfattande förbund, såsom Läkarförbundet eller Apotekareförbundet. Betydelsen och nyttan av en handledning ökar, för både läkare och apotek, i takt med att utlandsutbildade läkare ökar.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: Apotek
läkare
förskrivningsfel
handledning
utbildning


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ArtellProjektrapportslutlig.pdf 1.705Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record