Moniammatillisen yhteistyön kehittyminen ja onnistuminen lääkehoidon kokonaisarviointikoulutuksen aikana opiskelijoiden ja yhteistyökumppanien arvioimina

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304429
Title: Moniammatillisen yhteistyön kehittyminen ja onnistuminen lääkehoidon kokonaisarviointikoulutuksen aikana opiskelijoiden ja yhteistyökumppanien arvioimina
Author: Kelosuo, Miia
Date: 2011-06
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/304429
Abstract: Lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA) on osa vuosina 2000 – 2003 olleen Tippa-hankkeen jatko-ohjelmaa ”Apteekit mukana terveystalkoissa”. LHKA:n kehittäminen aloitettiin vuonna 2005. Esimerkkinä uudesta palvelusta on mm. Australian vastaavasta palvelu. Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa ratkaistaan moniammatillisessa yhteistyössä yksittäisen potilaan lääkehoidon tarkistuksen tai arvioinnin yhteydessä esille tulleita ongelmia. LHKA-koulutuksen laajuus on 35 opintopistettä. Opinnot koostuvat viidestä eri osa-alueesta; rationaalinen lääkehoito, kliininen farmasia, moniammatillinen yhteistyö, työkalut ja lisäksi opinnot sisältävät valinnaisia opintoja kolme opintopistettä. Moniammatillisen yhteistyön osuus koulutuksesta on laajin, 11 opintopistettä. Moniammatillista yhteistyötä ei ole lääkehoidon kokonaisarvioinnissa vielä tutkittu, vaikka se on LHKA:n kannalta olennaisen tärkeää. Lääkehoidon kokonaisarviointia on tähän mennessä tutkittu vain farmasian ammattilaisten näkökulmasta (mm. Saija Leikolan väitöskirja LHKA-palvelun vaikuttavuuden arvioinnista). Tämän vuoksi on tarpeellista kuvata ajatukset ja mielipiteet myös yhteistyökumppanien kannalta. Tutkimuksessa käytettiin LHKA-koulutuksen oppimistehtävää, jossa opiskelijat pohtivat moniammatillisen yhteistyön onnistumista, sen rakentumista ja kulkua sekä omalta että yhteistyökumppaneiden kannalta. Oppimistehtäviä oli 67 kappaletta ja ne olivat neljän eri LHKA-kurssin opiskelijoiden kirjoittamia. Oppimistehtävien lisäksi tutkimuksessa on mukana 17 opiskelijan yhteistyölääkärin ja yhteistyöhoitajien itse kirjoittamia palautteita moniammatillisesta yhteistyöstä. Tehtävät oli palautettu Kuopion yliopiston sähköiseen Moodle-oppimisympäristöön. Opiskelijoilta on pyydetty lupa niiden lukemiseen ja analysointiin. Oppimistehtävät analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Projektityö koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja analyysiosasta. Moniammatillinen yhteistyö koettiin sekä opiskelijoiden että yhteistyökumppaneiden (lääkäreiden ja hoitajien) kannalta pääosin antoisana ja opettavaisena. Molemmat osapuolet oppivat uusia asioita yhteistyön aikana toisiltaan. Yhteistyökumppaneilla ei monestikaan ole aikaa lääkehoidon perusteelliseen tarkastukseen, joten lääkehoidon kokonaisarvioinnille on tilausta myös yhteistyökumppaneiden mielestä.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: moniammatillinen yhteistyö
lääkehoidon kokonaisarviointi
yhteistyökumppani
proviisori
farmaseutti
lääkäri
hoitaja


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kelosuo.pdf 260.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record