Turvallinen lääkehoito : lääkehoitosuunnitelmamallin laatiminen ja sen pilotointi sosiaalihuollon yksiköissä

Show simple item record

dc.contributor.author Nylander, Merja
dc.date.accessioned 2019-08-09T09:04:20Z
dc.date.available 2019-08-09T09:04:20Z
dc.date.issued 2010-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/304434
dc.description Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö fi
dc.description.abstract Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi keväällä 2006 oppaan "Turvallinen lääkehoito - Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa". Oppaan mukaan lääkehoidon toteuttaminen perustuu toiminta- ja / tai työyksikössä laadittuun lääkehoitosuunnitelmaan, joka kattaa yksikön lääkehoidon kokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen sekä siinä tapahtuneiden poikkeamien seurannan ja raportoinnin. Sosiaalihuollossa lääkehoitoa toteutetaan erilaisissa toimintayksiköissä. Näistä mainittakoon mm. vanhainkodit ja vammaishuollon laitokset. Sosiaalihuollon yksiköissä lääkehoidon käytännöt vaihtelevat paljon, eikä työntekijöiden peruskoulutus aina sisällä lääkehoidon toteuttamista. Tämän johdosta on tärkeää ja tarpeellista luoda yhtenäiset toimintamallit kyseisissä toimipaikoissa turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi. Projektin päätavoitteena oli laatia avohuollon apteekkien käyttöön malli, jonka pohjalta lääkehuoltosuunnitelmat voidaan tehdä yksityisapteekin farmaseuttisen henkilökunnan ja sosiaalihuollon yksikön yhteistyönä sekä pilotoida mallin toimivuutta Suomessa avohuollon apteekkien toimesta. Toisena päätavoitteena oli tiivistää yhteistyötä avoapteekin ja Espoossa sijaitsevan sosiaalihuollon laitoksen välillä tekemällä sosiaalihuollon laitoksessa lääkehuoltoon liittyvä nykytilan kartoitus sekä laatia lääkehoitosuunnitelma kyseisen sosiaalihuollon laitoksen kanssa. Molemmat päätavoitteet saavutettiin eli projektin lopputuotteena syntyi runko, jota voidaan käyttää pohjana laadittaessa lääkehoitosuunnitelmaa ja ääkehoitosuunnitelma syntyi palvelutaloon moniammatillisena yhteistyönä. Projektin aikana ei selvinnyt, toimiiko malli teknisesti hyvänä työkaluna, sillä pilottiapteekit eivät testanneet sitä. fi
dc.language.iso fin
dc.subject turvallinen lääkehoito fi
dc.subject turvallisuus fi
dc.subject lääkehoitosuunnitelma fi
dc.subject apteekki fi
dc.subject laatu fi
dc.title Turvallinen lääkehoito : lääkehoitosuunnitelmamallin laatiminen ja sen pilotointi sosiaalihuollon yksiköissä fi
dc.type Opinnäyte fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Nylander.pdf 533.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record