Sidosryhmien näkemyksiä apteekin uusista palveluista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304442
Title: Sidosryhmien näkemyksiä apteekin uusista palveluista
Author: Varila, Kaija
Date: 2012-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304442
Abstract: Apteekit ovat ryhtyneet viime vuosina tarjoamaan uusia palveluja, joille on tyypillistä moniammatillisuus, pyrkimys parantaa lääketurvallisuutta ja lääkehoidon toteutumista sekä osallistua yhteiskunnan kuluja säästävään ennaltaehkäisevään työhön. Useita näistä palveluista toteutetaan yhteistyössä julkisen terveydenhuollon kanssa ja osa niistä on suunnattu suoraan julkisen terveydenhuollon toimintaa tukemaan ja tehostamaan. Tässä projektityössä haluttiin selvittää Keski-Pohjanmaalla Jokilaaksojen yhteistoiminta-alueella terveydenhuollon yhteistyökumppaneiden, sekä henkilöstön, että hallinnon ja luottamushenkilöiden näkemyksiä apteekkien palvelutarjonnasta. Strukturoituna kyselynä toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin, kuinka hyvin nämä sidosryhmät tuntevat apteekkien palvelutarjontaa, millaiset asiat puoltavat tai estävät yhteistyötä, millaista hintaa palveluista ollaan valmiita maksamaan ja kuinka palvelujen rahoitusvastuu tulisi jakaa asiakkaan, kunnan ja valtion kesken. Kahdella avoimella kysymyksellä selvitettiin millaisia odotuksia sidosryhmillä on apteekkien palvelutarjonnalle ja yhteistyölle. Taustakyselyllä alueen apteekeille selvitettiin tämänhetkistä palvelutarjontaa, halua tuottaa uusia palveluita sekä apteekkien mielipiteitä palvelujen hinnasta ja rahoitusvastuusta. Apteekkien kansanterveystoiminta ja uudet palvelut tunnettiin huonosti. Vastaajien mielestä apteekin uusien palvelujen kautta lisääntyvä yhteistyö apteekin kanssa helpottaa julkisen terveydenhuollon henkilöstön työtä, auttaa kohdentamaan resursseja paremmin, hyödyttää potilasta, parantaa hoitoketjun toimivuutta ja tehostaa lääkehoidon toteutumista. Mahdollisia esteitä yhteistyölle ovat palvelujen kallis hinta, tietosuojaongelmat ja se ettei palvelujen saatavuudesta ole tietoa, eikä niiden käytännön toteutusta tunneta. Alueen apteekkareilla on valmiutta tuottaa uusia palveluja, jos niille on kysyntää. Palvelujen tuotantokustannuksen ja asiakkaan maksukyvyn välinen ero vaikeuttaa palvelujen hinnoittelua. Apteekkien tuotantokustannuksiin perustuvat hinta-arviot olivat kyselyn korkeimpia, hallinnon ja luottamushenkilöiden arviot lähellä apteekkien hintaa ja hoitohenkilöstön mielestä palvelujen tulee olla halvempia, lähempänä asiakkaan maksukykyä. Palvelujen rahoitusvastuuta haluttiin jakaa myös kunnille ja valtiolle.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: apteekkien uudet palvelut
moniammatillinen yhteistyö
apteekkipalvelujen hinta
apteekkipalvelujen rahoitusvastuu
apteekin ja terveydenhuollon yhteistyö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PD_työ Varila.pdf 3.018Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record