Itsehoidon näyttöön perustuvasta tiedosta hoitosuositukseen : Case intiimivaivat

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304450
Title: Itsehoidon näyttöön perustuvasta tiedosta hoitosuositukseen : Case intiimivaivat
Author: Rintakoski, Jaana
Date: 2013-11
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/304450
Abstract: Itsehoidon neuvonta on ammattiapteekin keskeinen tehtävä. Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjassa on asetettu tavoite rationaalisesta lääkehoidosta. Tähän tavoitteeseen pyritään terveydenhuollon ammattilaisten, väestön ja lääkkeiden käyttäjien luotettavan ja näyttöön perustuvan lääketiedon saanti varmistamalla. Lääkehoidon onnistumisen parantamiseen pyritään farmaseutilta, proviisorilta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta saatavalla neuvonnalla. Fimean lääkeinformaatio-strategian (2012) mukaan tulee itsehoidon lääkeneuvonta varmistaa. Keskitettyä ammattilaisille suunnattua itsehoidon tietolähdettä ei ole tällä hetkellä olemassa ja apteekin itsehoidon käsikirjat ovat jo yli kymmenen vuotta vanhoja. Kattavan itsehoidon tietokannan rakentaminen on iso työ, johon ainakaan toistaiseksi ei ole ryhdytty. Tässä työssä selvitetään, mitä on näyttöön perustuva tieto itsehoidossa. Lisäksi perehdytään näyttöön perustuvaan tietoon itsehoidolla hoidettavista yleisimmistä intiimivaivoista ja selvitetään tiedon saatavuutta yleisesti apteekissa käytettävissä olevista sähköisistä tietolähteistä sekä laaditaan lääkehoitoon keskittyvä itsehoitosuositus komplisoitumattoman emättimen hiivatulehduksen hoidosta. Näyttöön perustuvan farmasian määritelmä ei ole Suomessa vakiintunut. Kansainvälisten lähteiden mukaan sitä määritellään hyvin samankaltaisesti kuin näyttöön perustuvaa lääketiedettä. Tutkimuksia näyttöön perustuvasta farmasiasta itsehoidossa on kansainvälisesti niukasti. Suomalaisen apteekin käytäntöön sovellettuna näyttöön perustuvaa farmasiaa itsehoidossa voi kuvata viisiportaisena prosessina. Prosessi alkaa tarpeenkartoituksesta, etenee yhteisvaikutusten huomioimisesta näyttöön perustuvan tiedon hakuun ja arviointiin, tuotteen suositteluun, näyttöön perustuvaan lääkeneuvontaan ja tarvittaessa paikallisesti sovitun hoitokäytännön mukaiseen hoitoonohjaukseen. Emättimen hiivatulehduksen hoidosta löytyy näyttöön perustuvaa tietoa, jota voidaan hyödyntää apteekissa itsehoidon ohjauksessa. Varteenotettava itsehoidon sähköinen tietolähde on Terveyskirjaston artikkelit. Emättimen hiivatulehduksen itsehoidon lääkeohjaus on tässä työssä kuvattu viisiportaisen näyttöön perustuvan farmasian prosessin avulla.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille PD Projektityö
Subject: Näyttöön perustuva farmasia
Itsehoito
Emättimen hiivatulehdus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Itsehoidon näyt ... t Jaana Rintakoski.doc.pdf 315.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record