eReseptin uusimiskäytännöt Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä

Show simple item record

dc.contributor.author Saastamoinen, Jyri
dc.date.accessioned 2019-08-09T10:33:01Z
dc.date.available 2019-08-09T10:33:01Z
dc.date.issued 2013-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/304452
dc.description Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö fi
dc.description.abstract Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) edellyttää, että apteekkien tulee liittyä Kansallisen Terveysarkiston -palveluihin ja ottaa sähköinen lääkemääräys käyttöönsä (jatkossa eResepti) 1.4.2012 mennessä. Julkisen terveydenhuollon tulee määrätä pääasiassa eReseptejä 1.4.2013 mennessä. Yksityiset terveydenhoitoyksiköt on velvoitettu eReseptiin 1.4.2014 alkaen. Uusi toimintatapa edellyttää uusia käytäntöjä apteekkien ja muiden terveydenhuollon toimijien päivittäiseen elämään. Projektityön tavoitteena on kehittää ja kuvata toimiva ja luotettava reseptien uusimiskäytäntö, jossa on otettu huomioon potilaan, apteekin sekä lääkkeitä määräävän yksikön ja lääkärin toiminta ja tarpeet. Toimintamallissa korostetaan moniammatillista yhteistyötä ja läheisen vuorovaikutuksen merkitystä. Mikkelissä julkisella terveydenhuollolla ja apteekeilla oli jo aiemmin vahvat yhteistyön perinteet ja avoimet puheyhteydet. Aikaisemmin kehitettiin paperireseptien uusintaan toimiva ja hyvä malli. Uuden reseptimallin, sähköisen reseptin, tullessa mukaan kuvioihin piti toimintamalli suunnitella uudelleen. Yhteistyö alkoi jo toisesta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin eReseptin käyttöönottoa valmistelevasta kokouksesta. Apteekkien edustus oli täysivaltaisena jäsenenä mukana kertomassa apteekkien näkökulmaa ja tiedottamassa apteekkirintaman valmisteluista ja vaiheista. Tiedotus muille apteekeille järjestettiin kaksisuuntaisen postitusryhmän sekä internetsivuston kautta. Kehitystyön aikana järjestettiin useita koulutustilaisuuksia, osa apteekkilaisille suunnattuja ja osa apteekkilaisille ja terveydenhuollolle yhteisiä. Nämä olivat hyvin suosittuja tilaisuuksia. Yhteistoiminnan tuloksena saatiin toimintamalli, joka otettiin välittömästi käyttöön sairaanhoitopiirin siirtyessä tuottamaan sähköisiä lääkemääräyksiä 2.5.2012 alkaen. Sähköisen reseptin käyttöastetta ja uusimispyyntöjen määriä seurataan kuukausittain. Yksityisten lääkäripalveluja tuottavien laitosten aloittaessa eReseptitoiminnan, pyritään heihin ottamaan yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja kertomaan heille sovituista käytännöistä. Tehty projektityö on toimintatutkimus (action research), jossa työryhmän kokouksissa reflektoitiin aina edellisen kokouksen päätökset. Saatua toimintamallia esiteltiin paikallisesti Mikkelissä, kahdella Reseptiklinikalla ja THL:n yhteistoimintaseminaareissa (luennot) sekä FIP:n kongressissa ja Farmasian päivillä (posterit). eReseptin käyttöönotton sujuvuuteen tärkein vaikuttanut asia oli yhteistyö. Osapuolet olivat itse aidosti kiinnostunut kehittämisestä ja yhteistyöstä sekä saivat riittävästi resursseja työnantajiltaan, jotta yhteistoiminta olisi ylipäätään mahdollista. fi
dc.language.iso fi fi
dc.subject apteekki fi
dc.subject eResepti fi
dc.subject sähköinen resepti fi
dc.subject sähköinen lääkemääräys fi
dc.subject toimintamalli fi
dc.subject käyttöönotto fi
dc.subject reseptin uusinta fi
dc.subject moniammatillinen yhteistyö fi
dc.title eReseptin uusimiskäytännöt Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä fi
dc.type Opinnäyte fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Jyri Saastamoin ... eptin uusimiskäytännöt.pdf 5.794Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record