Apteekkien ja terveydenhuollon yhteistyön kehittäminen - MAALIpotkuhanke Forssan seudulla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304453
Title: Apteekkien ja terveydenhuollon yhteistyön kehittäminen - MAALIpotkuhanke Forssan seudulla
Author: Leino, Kati
Date: 2013-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304453
Abstract: Tämän projektityön tarkoituksena oli kehittää Forssan seudun terveydenhuollon sekä apteekkien välistä moniammattillista yhteistyötä. Yhteistyön kehittäminen liittyi MaaliPOTKUhankkeeseen, jossa Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä on mukana. Projektityö toteutettiin yhteiskoulutustilaisuuksina terveydenhuollon henkilöstölle sekä apteekkilaisille. Koulutusten teemana oli asiakkaan itsehoito. Projektityön tavoitteena oli selvittää, lisääntyikö eri ammattiryhmien välinen vuorovaikutus sekä ammattiosaaminen koulutustilaisuuksien aikana. Koulutusten tavoitteena oli selkiyttää apteekkien ja terveydenhuollon välisiä rooleja asiakkaan itsehoidossa, sekä ratkaista moniammatillisesti asiakaspalvelun ongelmatilanteita. Lisäksi tavoitteena oli kehittää yleisiä toimintamalleja asiakkaan itsehoitolääkityksen neuvontaan. Projektityön ydinajatuksena oli selvittää, kehittääkö tämän tyyppinen koulutustilaisuus moniammatillista yhteistyötä apteekkien ja terveydenhuollon välille. Koulutustilaisuuksien pääosassa olivat ryhmätyöt. Ryhmätyöt toteutettiin Learning cafe -menetelmällä. Tällä tavalla pyrittiin ryhmätöistä saamaan mahdollisimman rentoja ja vuorovaikutteisia keskustelutilanteita eri ammattiryhmien välille. Ryhmätöissä keskusteltiin pöytäkohtaisesti seuraavista aiheista: 1. Kipu ja flunssa, 2. Vitamiinit, 3. Vatsa ja intiimialue. Keskustelujen pääkohdat kirjattiin ylös, ja nämä yhteenvedot käytiin tilaisuuden lopussa yhteisesti läpi. Samanlaisia yhteiskoulutus-tilaisuuksia järjestettiin syksyn 2012 aikana kolme kertaa. Näin varmistettiin se, että mahdollisimman moni pääsi osallistumaan koulutuksiin. Koulutuksiin osallistui kaikkiaan 122 henkilöä. Koulutusten jälkeen jokaiselle osallistujalle lähetettiin s-postilla ryhmätöiden yhteenvedot sekä koulutuksen palautekysely. Koulutusten yleisarvosana oli hyvä tai erittäin hyvä 83 %:ssa vastauksista. Kaksi kolmasosaa vastaajista oli sitä mieltä, että koulutukset kehittävät moniammatillista yhteistyötä paljon tai erittäin paljon. Moniammatillisuus sekä yhteistyö monin eri tavoin ilmaistuna olivat sekä apteekkilaisten että terveydenhuollon henkilöstön ylivoimaisesti suosituimpia vastauksia ”mikä oli koulutuksen parasta antia” -kysymykseen. Yli puolet vastaajista koki, että ryhmätyöt olivat hyödyllisiä tai erittäin hyödyllisiä. Ryhmätöiden aihealueet olivat 70 % mukaan tarpeellisia. Sen sijaan koulutuksista saama hyöty omaan ammattiosaamiseen ei ollut useimpien mielestä kovin suuri. Terveydenhuollon henkilöstö olisi toivonut koulutukselta vielä enemmän tuotetietouden parantamista. Apteekkilaiset toivoivat enemmän aikaa. Kehittämisehdotuksia saivat eniten ryhmätöiden toteuttaminen sekä tilaratkaisut. Vastaajista 87 % toivoi samantyyppistä yhteistilaisuutta apteekkien ja terveydenhuollon välille myös jatkossa.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kati Leino_Apte ... hanke Forssan seudulla.pdf 927.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record