Suomalaisten verkkoapteekkien asiakkaiden profilointi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304460
Title: Suomalaisten verkkoapteekkien asiakkaiden profilointi
Author: Heinonen, Rita
Date: 2013-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304460
Abstract: Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli perehtyä suomalaisten verkkoapteekkien asiakkaisiin ja selvittää - mitkä ovat asiakkaan motiivit verkkoapteekin käyttöön - käyttävätkö asiakkaat verkkoapteekkeja ja muita verkkokauppoja säännöllisesti ja usein - miten asiakas löysi verkkoapteekin sivuston - mitä asiakas ostaa verkkoapteekista ja muista verkkokaupoista - onko verkkoapteekin valikoima riittävä - olisiko asiakas kiinnostunut verkkoapteekin oheispalveluista Aineisto ja menetelmät Tutkimuksessa oli mukana kaksi verkkoapteekkia, joiden asiakasrekisteristä valittiin satunnaisesti 412 henkilöä, jotka olivat sallineet tiedotteiden lähettämisen sähköpostiinsa. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena keväällä 2010 sähköisellä E-lomakkeella. Tulokset ja johtopäätökset Kyselyn vastausprosentti oli 30 %. Vastaajista 91 % oli naisia ja 9 % miehiä. Vastanneista 39 % oli 35–50-vuotiaita, 27 % 25–34-vuotiaita, 26 % yli 50-vuotiaita ja 7 % alle 25-vuotiaita. Kyselyyn vastanneet asuivat tasaisesti eri puolilla maata ja erikokoisilla paikkakunnilla. Vastanneista 71 % asioi apteekissa yli 4 kertaa vuodessa. Verkkoapteekin käyttö siis ei riipu asuinpaikasta eikä apteekin saavutettavuudesta. Lähes puolet oli löytänyt verkkoapteekin sivuille hakukoneen avulla. 24 % vastanneista oli nähnyt verkkoapteekin mainoksen ja lähes yhtä moni, 18 % vastanneista, oli päätynyt verkkoapteekin sivustolle sattumalta. Suosituimmat syyt käyttää verkkoapteekkia olivat ostamisen helppous, kiireettömyys ja mahdollisuus asioida milloin tahansa. Verkkoapteekista oli ostettu eniten ihonhoitotuotteita, vitamiineja, kosmetiikkaa, luontaistuotteita ja intiimituotteita. Lähes 90 % vastaajista käytti useampia verkkokauppoja. Verkkoapteekin käytön motiivit ovat samat kuin muiden verkkokauppojen käytön motiivit. Tietty kuluttajaryhmä on tottunut käyttämään Internetiä ostosten tekemiseen. Olisi kiinnostavaa tutkia muuttaako itsehoitolääkkeiden tulo verkkoapteekkeihin asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Oheispalveluista kiinnostavin oli lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutusten selvittäminen, toisena tuli hintavertailu ja seuraavina lääkkeiden käytön neuvonta ja terveysneuvonta. Oheispalveluista oltiin kiinnostuneita, mutta tutkimuksessa ei selvitetty, olisivatko asiakkaat valmiita maksamaan palvelusta.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille PD Projektityö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rita Heinonen projektityö.pdf 534.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record