Lääkityspoikkeamat apteekissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304462
Title: Lääkityspoikkeamat apteekissa
Author: Lähde, Terhi; Westerling, Anna
Date: 2014-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304462
Abstract: Lääkityspoikkeamalla tarkoitetaan hoitoon liittyvää tapahtumaa, joka voi johtaa vaaratapahtumaan. Tässä tutkimuksessa on keskitytty analysoimaan lääkkeen määräämisprosessissa tapahtuvia reseptipoikkeamia ja apteekissa tapahtuvia toimituspoikkeamia. Tutkimus on osa APILA-hanketta. Reseptipoikkeamia koskevan osatutkimuksen tavoitteena oli selvittää apteekissa havaittujen lääkemääräyksissä esiintyvien puutteiden, virheiden ja epäselvyyksien määrää ja laatua sekä osoittaa apteekkien merkitys potilasturvallisuudelle mahdollisten lääkityspoikkeamien ennaltaehkäisijänä. Lisäksi haluttiin selvittää aikaa, joka farmaseuttisella henkilöstöllä kuluu reseptipoikkeamien ja epäselvyyksien ratkaisemiseen. Toimituspoikkeamia koskevan osatutkimuksen tavoitteena oli selvittää apteekissa tapahtuvien toimituspoikkeamien määrää, laatua ja taustatekijöitä. Tutkimuksen tulosten toivottiin myös mahdollistavan lääkitysturvallisuuden kehittämistä eri keinoin paikallisesti yksittäisen apteekin tasolla sekä valtakunnallisesti tuottamalla tietoa lääkitysturvallisuusriskeistä välitettäväksi muulle terveydenhuollolle, viranomaisille, lääkeyrityksille ja tietojärjestelmätoimittajille. Reseptipoikkeamia raportoitiin 1,6 %:ssa toimitetuista resepteistä. Reseptipoikkeamista oltiin yhteydessä lääkäriin 14 %:ssa tapauksista. Apteekin intervention johdosta 7 %:ssa lääkemääräyksistä potilaan lääkitykseen tehtiin jokin muutos. Lääkkeen käyttötarkoituksen puuttuminen oli koko tutkimuksen yleisin poikkeama (37 %). Suurin osa reseptipoikkeamista selvitettiin lääkemääräyksen normaalin toimittamisen puitteissa. Apteekeissa käytettiin aikaa keskimäärin 2 minuuttia 45 sekuntia yhden poikkeamia sisältävän lääkemääräyksen epäselvyyksien ratkaisemiseen. Toimituspoikkeamatutkimuksen mukaan valtaosa toimituspoikkeamista oli laadultaan joko väärää vahvuus (52 %) tai väärä pakkauskoko (12 %) -poikkeamia. Väärää lääkettä oli toimitettu 7,1 %:ssa toimituspoikkeamista. Vakavia, sairaalahoitoon johtaneita toimituspoikkeamia aineistossa oli hyvin vähän; 0,1 % poikkeamista. Näistä viidestä tapauksesta kaksi oli lapsipotilaita. Riskilääkkeiden kohdalla tapahtuneita toimituspoikkeamia oli 12 %. Tulokset osoittavat, että apteekilla on tärkeä rooli yhtenä suojauspisteenä lääkitysturvallisuuden varmistamisessa. Apteekkien tulisi kehittää lääkitysturvallisuutta aktiivisesti lääkitysturvallisuudesta vastaavan henkilön johdolla. Lääkityspoikkeamat tulisi raportoida systemaattisesti ja niitä tulisi käsitellä henkilökunnan kanssa miettien ennaltaehkäiseviä suojauksia. Riskilääkkeet tulisi huomioida apteekin lääkevarastoinnissa sekä henkilökunnan koulutuksessa, lisäksi lapsipotilaat tulisi tiedostaa vakavalle poikkeamalle alttiina erityisryhmänä. Tietoa lääkitysturvallisuusriskeistä tulisi jakaa moniammatillisessa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: apteekki
APILA-hanke
lääkitysturvallisuus
lääkityspoikkeama
reseptipoikkeama
toimituspoikkeama


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Final_Lähde_Westerling_PD_projektityö 2014(2).pdf 1.119Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record